VienKHTNN.Core - VienKHTNN_TrangTin

Đánh giá ảnh việc xả nước thải khi nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đến khu vực biển xung quanh nhà máy
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 nằm trong Trung tâm Điện (TTĐL) lực Vĩnh Tân có địa chỉ tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, cách thị trấn ...

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT