VienKHTNN.Core - VienKHTNN_TrangTin

Hội đồng kiểm tra tiến độ và định kỳ năm 2021 Nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư, mã số NĐT.100.CU/21
Chiều ngày 26/10/2021, tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã diễn ra buổi họp Hội đồng kiểm tra tiến độ và định kỳ Nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị ...
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM THEO DÕI BIẾN ĐỘNG MỰC NƯỚC CHỨA HỒ KA NAK
Tài nguyên nước luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia nhất là trong thời kỳ công nghiệp hóa ...
Nghệ An nâng cấp 27 hồ chứa ách yếu
Tỉnh Nghệ An đang triển khai Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, 27 hồ đập được đầu tư để nâng cấp trong giai ...
Cảm biến quan trắc chất lượng nước tự động
Cảm biến quan trắc chất lượng nước tự động là sản phẩm nghiên cứu của nhóm cán bộ ở Trung tâm vi mạch Đà Nẵng.

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT