Lãnh đạo viện

 

PGS.TS Dương Hồng Sơn

Viện trưởng

Điện thoại cơ quan: 0243.678.5858

Email: dhson.monre@gmail.com

TS Nguyễn Anh Đức

Phó Viện trưởng

Điện thoại cơ quan: 0243.678.5858

Email: naduc@monre.gov.vn

 

 

 

 

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn phục vụ nghiên cứu của đề tài

Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai hoạt động năm 2020

WRI- Chiều ngày 8/1/2020, Viện Khoa học tài nguyên nước đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT

 Content Editor