VienKHTNN.Core - VienKHTNN_TrangTin

Các mô hình mô phỏng, dự báo xâm nhập mặn
Vấn đề tính toán và nghiên cứu triều mặn bằng mô hình đã được nhiều nhà nghiên cứu ở các nước phát triển như Mỹ, Hà Lan, Anh quan tâm từ khoảng 40-50 ...
BẢN TIN CẢNH BÁO 3 THÁNG CẢNH BÁO NGUỒN NƯỚC MÙA CẠN VÀO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2020-2021 (Tháng 11-1)
Mùa cạn mùa cạn sông Mê Công vào Việt Nam bắt đầu từ tháng 11-5 năm sau. Theo số liệu hiện trạng mùa lũ 2021, trong 4 tháng 11-2, tổng lượng nước vào ...
BẢN TIN CẢNH BÁO 3 THÁNG CẢNH BÁO NGUỒN NƯỚC MÙA CẠN VÀO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2020-2021 (Tháng 12-2)
Mùa cạn mùa cạn sông Mê Công vào Việt Nam bắt đầu từ tháng 11-5 năm sau. Theo số liệu hiện trạng mùa lũ 2021, trong tháng 11, tổng lượng nước vào vùng ...
BẢN TIN CẢNH BÁO 6 THÁNG CẢNH BÁO NGUỒN NƯỚC MÙA CẠN VÀO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2021-2022 (tháng 10)
Hiện nay mùa lũ trên sông Mê Công bắt đầu vào lũ cuối vụ, mực nước tại Kratie tính đến ngày 15/10/2021 là 15,04m thấp hơn mực nước trung bình nhiều năm ...
BẢN TIN CẢNH BÁO 6 THÁNG CẢNH BÁO NGUỒN NƯỚC MÙA CẠN VÀO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2021-2022 (tháng 11)
Hiện nay mùa lũ trên sông Mê Công bắt đầu vào lũ cuối vụ, mực nước tại Kratie tính đến ngày 15/11/2021 là 11,22m thấp hơn mực nước trung bình nhiều năm ...

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT