VienKHTNN.Core - VienKHTNN_TrangTin

XÂY DỰNG PHẦN MỀM TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ WED-GIS TRONG CẢNH BÁO SỚM NGUỒN NƯỚC MẶT MÙA CẠN VÀO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Những năm gần đây, việc ứng dụng các công nghệ số đang là xu hướng trên thế giới, công nghệ số giúp cho công tác về quan trắc, dự báo, cảnh báo thiên ...
Hội đồng cấp sơ sở nghiệm thu kết quả đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ mã số TNMT. 2020.02.02
Sáng ngày 12/10/2022, Viện Khoa học tài nguyên nước đã tổ chức Hội đồng cấp cơ sở tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng ...
Hội thảo báo cáo kết quả đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ mã số TNMT.2020.02.02
Sáng ngày 28/09/2022, Viện Khoa học tài nguyên nước đã tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng công nghệ cảnh báo sớm nguồn ...
Hội thảo tổng kết dự án “Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm hạn hán cho vùng Tây Nguyên của Việt Nam”.
Ngày 08/8/2022, tại Đà Lạt đã diễn ra Hội thảo tổng kết dự án “Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm hạn hán cho vùng Tây Nguyên của Việt ...

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT