VienKHTNN.Core - VienKHTNN_TrangTin

ẢNH HƯỞNG CỦA BĐKH VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG ĐẾN NGUỒN NƯỚC NGẦM TRÊN HUYỆN ĐẢO PHÚ QUÝ
Nước ngầm ở trên đảo Phú Quý là nguồn nước chính đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trên đảo. Mọi thay đổi trạng thái của nguồn nước ...

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT