VienKHTNN.Core - VienKHTNN_TrangTin

Hội đồng cấp sơ sở nghiệm thu kết quả đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ mã số TNMT. 2022.02.14
Chiều ngày 17/11/2023, Viện Khoa học tài nguyên nước đã tổ chức Hội đồng cấp cơ sở tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng ...
Hội đồng cấp sơ sở nghiệm thu kết quả đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ mã số TNMT. 2022.01.42
Chiều ngày 16/11/2023, Viện Khoa học tài nguyên nước đã tổ chức Hội đồng cấp cơ sở tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở ...
Thanh niên Viện KHTNN tham gia Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn 2023
Ngày 28 tháng 9 năm 2023 vừa qua, đại diện thanh niên Viện Khoa học Tài nguyên nước đã có mặt tại trụ sở Bộ Tài nguyên Môi trường tham gia phát động Chiến ...
Hội thảo báo cáo kết quả đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ mã số TNMT.2022.02.14
Sáng ngày 31/10/2023, Viện Khoa học tài nguyên nước đã tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng quy định kỹ thuật về định giá ...
Hội thảo báo cáo kết quả đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ mã số TNMT.2022.01.42
Sáng ngày 24/10/2023, Viện Khoa học tài nguyên nước đã tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất quy ...

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT