VienKHTNN.Core - VienKHTNN_TrangTin

Đoàn thanh niên Bộ TN&MT: Khơi dậy nhiệt huyết chuyển đổi số, phát triển xanh - Thanh niên ngành TN&MT hướng tới chuyển đổi xanh
Năm 2023, Đoàn Thanh niên Bộ TN&MT lấy chủ đề xuyên suốt cho công tác Đoàn là “Chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh”. Qua đó, thể hiện tinh thần tiên ...
Công đoàn Bộ TN&MT triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Năm 2023, thực hiện chủ đề hoạt động “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”, Công đoàn Bộ TN&MT sẽ chỉ đạo các cấp công đoàn cơ sở ...
NGHỊ QUYẾT SỐ 20-NQ/TW HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII
Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Lãnh đạo Bộ TN&MT tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023
Ngày 30/3, tại trụ sở tiếp công dân của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng ...
Thư chúc mừng của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ (30/3/1993 - 30/3/2023)
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ (30/3/1993 - 30/3/2023), thay mặt Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên ...

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT