VienKHTNN.Core - VienKHTNN_TrangTin

Các nghiên cứu khoa học về sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam
Nước là một nguồn tài nguyên hữu hạn và đang có nguy cơ giảm sút trầm trọng do chính những hoạt động sử dụng nước chưa hiệu quả, lãng phí của con người. ...
Nước và văn hóa
Kinh tế học thường coi nước là một nguồn tài nguyên để con người sử dụng. Ngoài việc đóng góp cho các hoạt động sản xuất, nước còn có vai trò kết nối ...
Một số công cụ chính sách và kinh tế làm giảm nhu cầu sử dụng nước
Với tốc độ phát triển kinh tế xã hội ngày càng cao, lượng nước sử dụng phục vụ các nhu cầu sinh hoạt, sản xuất kinh doanh ngày càng lớn. Tuy nhiên, ngược ...
Tổng quan về phương pháp, kỹ thuật định giá tài nguyên nước dựa trên sở thích bộc lộ
Tại Việt Nam, tăng trưởng kinh tế gắn liền với tài nguyên nước, nhất là nhu cầu về nước sẽ tiếp tục tăng lên để phục vụ quá trình công nghiệp hóa và mở ...
Một số vấn đề chính được đưa ra trong Báo cáo đánh giá khí hậu quốc gia
Việt Nam có lãnh thổ trải dài trên nhiều vĩ tuyến, địa hình đa dạng và phức tạp, nên có sự khác biệt khá lớn về khí hậu giữa các vùng miền. Hàng năm, ...

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT