VienKHTNN.Core - VienKHTNN_TrangTin

Nghiên cứu các tiêu chí chống san lấp hồ, ao
Hồ, đất ngập nước và hồ chứa (vùng nước) là những hệ sinh thái đặc biệt có chức năng môi trường quan trọng mà các hệ sinh thái khác không thể thay thế ...
Nghiên cứu các quy định pháp luật và chính sách về tái sử dụng, tuần hoàn nước thông qua hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Việt Nam
Ở Việt Nam, để quản lý nước thải, Chính phủ đã ban hành Nghị định 80/2014/NĐ-CP về quản lý thoát nước và xử lý nước thải; Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản ...
Công cụ chính sách và kinh tế trong quản lý tài nguyên nước
Nước là một nguồn tài nguyên ngày càng khan hiếm cả về chất lượng và số lượng. Nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng do áp lực từ gia tăng dân số, hiệu ...
Các nguyên tắc cơ bản trong quản trị nước
Tính chất đa tầng, đa quy mô và đa tác nhân của các hệ thống nước dẫn đến sự phức tạp trong các chính sách liên quan đến nước. Đối phó với những thách ...
Các cách tiếp cận quản lý nước trong nền kinh tế tuần hoàn
Trong những thập kỷ gần đây, tình trạng khan hiếm nước là hậu quả của quá trình đô thị hóa gia tăng cũng như biến đổi khí hậu đã buộc chính phủ các nước ...

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT