VienKHTNN.Core - VienKHTNN_TrangTin

Tổng quan các nghiên cứu gần đây về Kinh tế tài nguyên nước
Nước là yếu tố vô cùng cần thiết đối với sự tồn tại của con người và mọi hoạt động của con người. Nhu cầu về nước ngày càng tăng do sự phát triển kinh ...
Định hướng Chi phí tài nguyên nước
Nền kinh tế của Việt Nam không phải là ngoại lệ khi so sánh với các nền kinh tế khác trên thế giới cũng phụ thuộc vào nguồn tài nguyên nước có sẵn. Việt ...
Định hướng xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá cho các hoạt động thích ứng ở Việt Nam
Cần có một khuôn khổ phù hợp có thể hỗ trợ Việt Nam trong việc lập kế hoạch, theo dõi và điều hành các hoạt động thích ứng đã được đề ra. Mặc dù trong ...

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT