VienKHTNN.Core - VienKHTNN_TrangTin

HỌP TRỰC TUYẾN VỚI ĐỐI TÁC CỘNG HÒA CUBA
Trong khuôn khổ thực hiện Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ theo Nghị định thư được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 1017/QĐ-BKHCN ngày ...
Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, mã số KC.08.33/16-20.
Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ công tác cảnh báo ngập lụt hạ lưu hồ chứa ...
Kỳ vọng ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi Việt Nam ra sao?
Với tiềm năng kỹ thuật ước hơn 600GW, điện gió ngoài khơi đang được kỳ vọng sẽ trở thành một nguồn tài nguyên phát điện trong nước có giá rẻ, quy mô lớn ...

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT