VienKHTNN.Core - VienKHTNN_TrangTin

Cách tiếp cận “từ dưới lên” trong nghiên cứu đánh giá tài nguyên nước dưới tác động của biến đổi khí hậu
Trong lĩnh vực nghiên cứu về khí hậu và những thay đổi của các yếu tố khí hậu, cách tiếp cận được sử dụng thường xuyên nhất là cách tiếp cận “từ trên ...
HỌP TRỰC TUYẾN VỚI ĐỐI TÁC CỘNG HÒA CUBA
Trong khuôn khổ thực hiện Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ theo Nghị định thư được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 1017/QĐ-BKHCN ngày ...
Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, mã số KC.08.33/16-20.
Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ công tác cảnh báo ngập lụt hạ lưu hồ chứa ...

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT