VienKHTNN.Core - VienKHTNN_TrangTin

Hội đồng cấp sơ sở nghiệm thu kết quả đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ mã số TNMT. 2022.02.14
Chiều ngày 17/11/2023, Viện Khoa học tài nguyên nước đã tổ chức Hội đồng cấp cơ sở tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng ...
Hội đồng cấp sơ sở nghiệm thu kết quả đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ mã số TNMT. 2022.01.42
Chiều ngày 16/11/2023, Viện Khoa học tài nguyên nước đã tổ chức Hội đồng cấp cơ sở tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở ...
Hội đồng kiểm tra tiến độ và định kỳ năm 2023 Nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư, mã số NĐT.100.CU/21
Ngày 27/9/2023, Viện Khoa học tài nguyên nước đã đón tiếp Đoàn kiểm tra tiến độ và định kỳ năm 2023 nhiệm vụ "Nghiên cứu hiện trạng nguồn nước mặt và ...
Hội đồng kiểm tra tiến độ và định kỳ năm 2023 đề tài KH&CN cấp quốc gia 562, mã số: ĐTĐL.CN-56/21
Ngày 21/9/2023, Viện Khoa học tài nguyên nước đã đón tiếp Đoàn kiểm tra tiến độ và định kỳ năm 2023 nhiệm vụ " Nghiên cứu, đánh giá tác động tổ hợp của ...
DIỄN ĐÀN CÁC NHÀ KHOA HỌC TRẺ VÌ TÀI NGUYÊN NƯỚC BỀN VỮNG 2023 (YP4W 2023)
Ngày 02/08/2023, Diễn đàn YP4W 2023 với chủ đề "An ninh nguồn nước và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam" đã được tổ chức bởi UNESCO ...

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT