VienKHTNN.Core - VienKHTNN_TrangTin

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM THEO DÕI BIẾN ĐỘNG MỰC NƯỚC CHỨA HỒ KA NAK
Tài nguyên nước luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia nhất là trong thời kỳ công nghiệp hóa ...
CÔNG NGHỆ, KỸ THUẬT MỚI, ĐƯỢC ỨNG DỤNG TRONG CÔNG TÁC DỰ BÁO, CẢNH BÁO VÀ QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC
Việc dự báo được chính xác lưu lượng của dòng chảy trong các lưu vực sông, suối đóng vai trò then chốt trong rất nhiều ứng dụng của lĩnh vực thủy văn ...
CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CÁC DÒNG SÔNG BẮC GIANG
Thông cáo báo chí về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử và giá trị sử dụng của các dòng sông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT