VienKHTNN.Core - VienKHTNN_TrangTin

Chương trình trồng cây bảo vệ, phát triển nguồn sinh thủy tại Thủy điện Sơn La
WRI – Ngày 4/4, Đại diện Viện Khoa học tài nguyên nước tham gia Lễ trồng cây bảo vệ, phát triển nguồn sinh thủy, hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây ...
Kỳ vọng ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi Việt Nam ra sao?
Với tiềm năng kỹ thuật ước hơn 600GW, điện gió ngoài khơi đang được kỳ vọng sẽ trở thành một nguồn tài nguyên phát điện trong nước có giá rẻ, quy mô lớn ...
Seminar tháng 8 Áp dụng các chỉ tiêu của mục tiêu phát triển bền vững SDG 6 của Việt Nam cho lưu vực sông Srepok
Chương trình nghị sự 2030 đã thiết lập 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và 169 mục tiêu toàn cầu, liên quan đến kết quả phát triển và phương tiện ...
Đại hội Chi bộ lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2025 Viện Khoa học tài nguyên nước
Đại hội Chi bộ Viện Khoa học tài nguyên nước nước lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành trong không khí cả nước thi đua lập thành tích tiến tới ...

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT