VienKHTNN.Core - VienKHTNN_TrangTin

HỌP TRỰC TUYẾN VỚI ĐỐI TÁC CỘNG HÒA CUBA
Trong khuôn khổ thực hiện Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ theo Nghị định thư được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 1017/QĐ-BKHCN ngày ...
Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, mã số KC.08.33/16-20.
Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ công tác cảnh báo ngập lụt hạ lưu hồ chứa ...
Chương trình trồng cây bảo vệ, phát triển nguồn sinh thủy tại Thủy điện Sơn La
WRI – Ngày 4/4, Đại diện Viện Khoa học tài nguyên nước tham gia Lễ trồng cây bảo vệ, phát triển nguồn sinh thủy, hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây ...

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT