VienKHTNN.Core - VienKHTNN_TrangChu_Headline

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_TrangChu_TinTuc

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Trong khuôn khổ thực hiện Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ theo Nghị định thư được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 1017/QĐ-BKHCN ngày ...
Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ công tác cảnh báo ngập lụt hạ lưu hồ chứa ...

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_TrangChu_ThuVien

THƯ VIỆN ẢNH & VIDEO

Ngày Nước thế giới 2019 có chủ đề là: “Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau” (Water for all - Leaving no one behind) nhằm hướng đến tuyên ... ...

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_TrangChu_KetQuaNghienCuu

NGHIÊN CỨU NỔI BẬT

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT