VienKHTNN.Core - VienKHTNN_TrangTin

Nghiên cứu thử nghiệm xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo theo thời gian thực
Trong những năm gần đây, với sự phát triển của khoa học công nghệ, các công nghệ giám sát và cảnh báo tài nguyên nước theo thời gian thực đã có những ...
Ứng dụng công nghệ viễn thám hỗ trợ nghiên cứu ở các khu vực hạn chế dữ liệu tài nguyên nước
Vệ tinh có thể cung cấp thông tin ở những vùng ít dữ liệu tại chỗ, không đáng tin cậy hoặc không có sẵn như một nguồn thông tin theo thời gian thực. Những ...
Tổng quan mô hình chất lượng nước
Mô hình toán là sự mô tả gần đúng một hệ thống hay một quá trình thực nào đó bằng các biểu thức toán học. Các mô tả này phải đơn giản hoá và khái quát ...
Nghiên cứu xây dựng giao diện tính toán nhu cầu sử dụng nước bằng ngôn ngữ lập trình Python - Ứng dụng cho khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long
Nghiên cứu xây dựng phần mềm lập bản đồ nhu cầu sử dụng nước dựa trên một chương trình tính toán nhu cầu sử dụng nước thông qua ngôn ngữ lập trình mã ...

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT