VienKHTNN.Core - VienKHTNN_TrangTin

Hội thảo tổng kết dự án “Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm hạn hán cho vùng Tây Nguyên của Việt Nam”.
Ngày 08/8/2022, tại Đà Lạt đã diễn ra Hội thảo tổng kết dự án “Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm hạn hán cho vùng Tây Nguyên của Việt ...
Hội đồng cấp sơ sở nghiệm thu kết quả đề tài Nghiên cứu Khoa học Công nghệ cấp Sở mã số 01C-09/01-2020-3
Sáng ngày 11/08/2022, Viện Khoa học tài nguyên nước đã tổ chức Hội đồng cấp cơ sở tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài cấp Sở “Nghiên cứu ứng dụng ...
Nghiên cứu thử nghiệm xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo theo thời gian thực
Trong những năm gần đây, với sự phát triển của khoa học công nghệ, các công nghệ giám sát và cảnh báo tài nguyên nước theo thời gian thực đã có những ...
Ứng dụng công nghệ viễn thám hỗ trợ nghiên cứu ở các khu vực hạn chế dữ liệu tài nguyên nước
Vệ tinh có thể cung cấp thông tin ở những vùng ít dữ liệu tại chỗ, không đáng tin cậy hoặc không có sẵn như một nguồn thông tin theo thời gian thực. Những ...

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT