VienKHTNN.Core - VienKHTNN_TrangTin

Sử dụng công nghệ viễn thám trong công tác quản lý tài nguyên nước
Quản lý tài nguyên nước đang là một thách thức lớn, không chỉ đối với nước ta mà còn là toàn thế giới. Nước là dạng tài nguyên vô cùng quý giá, là yếu ...
Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo lũ lụt
Lũ lụt là một trong những thảm họa thiên nhiên có sức tàn phá nặng nề nhất. Các mô hình dự báo lũ lụt hạn ngắn và hạn dài được có vai trò quan trọng trong ...
Thay đổi dòng chảy do tác động của hồ chứa
Việc xây dựng các hồ chứa là một trong những hoạt động quan trọng nhất đối với sự phát triển và quản lý tài nguyên nước của một lưu vực. Ngoài mang lại ...
HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ DỰ BÁO DÒNG CHẢY VÀO HỒ CHỨA THEO THỜI GIAN THỰC
Hiện nay, các hệ thống hồ chứa thủy lợi, thủy điện có tầm quan trọng lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và phòng chống thiên tai. Theo dõi, giám ...
Đánh giá so sánh dữ liệu CHIRPS VÀ CFSR cho lưu vực thiếu dữ liệu bằng cách sử dụng mô hình SWAT
Hiện nay, công nghệ viễn thám đã được ứng dụng nhiều trong các nghiên cứu tài nguyên nước trên thế giới. Một trong ứng dụng phổ biến nhất là nghiên cứu ...

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT