Xác định biến động diện tích mặt nước bằng công nghệ Google Earth Engine

 

GEE là một công cụ được tạo ra bởi hãng công nghệ Google với việc hỗ trợ xử lý dữ liệu ảnh vệ tinh trên hệ thống đám mây của Google, vì vậy quá trình phân tích diễn ra nhanh hơn. Từ công tác thu thập ảnh, phân tích dữ liệu ảnh, hiển thị kết quả, GEE thực hiện với tốc độ rất nhanh và xử lý tất các ảnh vệ tinh trong tập dữ liệu đầu vào cùng một lúc. Quá trình theo dõi diễn biến diện tích mặt nước được thực hiện bằng việc xác định diện tích mặt nước thông qua tính toán chỉ số NDWI. Diện tích mặt nước chính là tổng diện tích các điểm ảnh (pixels) thể hiện mặt nước, việc tính toán này được thực hiện bằng hàm ee.Image.pixelArea() trong GEE. Các số liệu diện tích tính toán được tập hợp thành một chuỗi giá trị và được thể hiện thông qua biểu đồ nhờ hàm ui.Chart.image.series(). Biểu đồ diện tích mặt nước theo thời gian cho cái nhìn tổng quan về biến động diện tích mặt nước các hồ chứa theo thời gian.

Trình tự xác định diễn biến diện tích mặt nước

Kết quả nghiên cứu áp dụng cho các hồ chứa Jufudu và Longma - nằm trên thượng nguồn sông Đà thuộc địa phận Trung Quốc.

Phòng Công nghệ và Kỹ thuật tài nguyên nước

Viện Khoa học tài nguyên nước

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo lũ lụt

Lũ lụt là một trong những thảm họa thiên nhiên có sức tàn phá nặng nề nhất. Các mô hình

Ứng dụng công nghệ AI trong dự báo tài nguyên nước

Trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial Intelligence) đã và đang là một trong những công nghệ được quan tâm

Đánh giá so sánh dữ liệu CHIRPS VÀ CFSR cho lưu vực thiếu dữ liệu bằng cách sử dụng mô hình SWAT

Hiện nay, công nghệ viễn thám đã được ứng dụng nhiều trong các nghiên cứu tài nguyên nước trên thế

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ DỰ BÁO DÒNG CHẢY VÀO HỒ CHỨA BẢN VẼ THEO THỜI GIAN THỰC TRÊN NỀN TẢNG WEBGIS

Thuộc đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2020 Viện Khoa học tài nguyên nước

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT