Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021)

 

Tháng 10 năm 2021 đánh dấu lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đồng chí Lê Đức Thọ,  một tấm gương sáng ngời về lòng trung thành tận tụy với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân, là một trong những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; có nhiều cống hiến lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng chí đã có những đóng góp rất quan trọng và là một trong những đồng chí lãnh đạo chủ yếu của cuộc Cách mạng Tháng Tám lịch sử. Cùng với Trung ương Đảng lãnh đạo công tác chuẩn bị và tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Nhân ngày kỉ nijem này, Viện Khoa học tài nguyên nước tuyên truyền phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí Lê Đức Thọ, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, bất khuất, suốt đời trung thành, tận tuỵ với nước, với dân; đức tính cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; luôn có tin thần tiến công, lạc quan cách mạng, chủ động, quyết đoán và sáng tạo; hết lòng yêu thương đồng đội, đồng chí và đồng bào; nhà lãnh đạo tài năng, người học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí MInh. Việc học tập và noi theo tấm gương sáng ngời đạo đức cách mạng của đồng chí Lê Đức Thọ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cần được tích cực thực hiện, lấy Đề cương làm cơ sở tuyên truyền như sau:

 

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_Slide_BaiVietAnh

 

 

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT