Tổng quan các nghiên cứu dự báo dòng chảy ở Việt Nam

 

Cho đến này, phương pháp thường được sử dụng trong dự báo dòng chảy đến hồ chứa nói riêng, và dự báo dòng chảy nói chung là sử dụng các mô hình mưa - dòng chảy, và mô hình thủy lực 1D, một số nghiên cứu có thể kể đến như:

Nguyễn Lan Châu (2009) đã sử dụng kết hợp mô hình TANK và MIKE 11 để đánh giá tác động của hệ thống hồ chứa trên sông Đà, sông Lô đến dòng chảy mùa cạn hạ lưu sông Hồng qua đó đề xuất giải pháp đảm bảo nguồn nước trong mùa cạn. Nhóm tác giả đã xây dựng thành công bộ mô hình để dự báo dòng chảy 5 ngày trong mùa cạn. Tuy nhiên, dòng chảy tháng và dòng chảy năm chưa được xem xét.

Đề tài “Xây dựng công nghệ tính toán dự báo lũ lớn trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình” (TS. Trần Thục, Đề tài NCKH cấp Bộ, năm 2005): Đề tài đã ứng dụng đầu tiên bộ mô hình NAM_Mike 11 của DHI trong dự báo lũ lớn trên hệ thống sông Hồng trước 48 giờ. Hiện nay, mô hình Mike 11 và MIKE NAM đã trở thành bộ mô hình được ứng dụng phổ biến trong tác nghiệp dự báo, cảnh báo lũ tại Trung tâm Dự b áo KTTV Trung ương.

Như vậy có thể thấy rằng, vấn đề dự báo dòng chảy nói chung và dự báo dòng chảy tới hồ nói riêng không phải là bài toán quá mới lạ ở trong nước ta. Nhiều nghiên cứu đã áp dụng thành công các phương pháp khác nhau với chỉ số hiệu chỉnh và kiểm định cao ở nhiều lưu vực khác nhau. Tuy nhiên, việc dự báo dòng chảy theo thời gian thực mới dừng lại ở các nghiên cứu, chưa được triển khai trong thực tế do các hạn chế về cơ sở hạ tầng, công nghệ truyền thông tin, kết hợp, xử lý thông tin dự báo với thông tin đo đạc về khí tượng làm đầu vào cho các mô hình thuỷ văn, thuỷ lực dự báo dòng chảy và công nghệ trình diễn kết quả tính toán. Vì vậy việc thiết lập 1 hệ thống theo dõi và dự báo dòng chảy theo thời gian thực vận hành trên thực tế là 1 yêu cầu cấp bách.

Tài liệu tham khảo

  1. Nguyễn Lan Châu  và  nnk(2009)Đánh giá tác động của hệ thống hồ chứa trên sông Đà, sông Lô đến dòng chảy mùa cạn hạ lưu sông Hồng và đề xuất giải pháp đảm bảo nguồn mở cho hạ du
  2. TS. Trần Thục và  nnk (2005) “Xây dựng công nghệ tính toán dự báo lũ lớn trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình”

Phòng Công nghệ và Kỹ thuật tài nguyên nước

Viện Khoa học tài nguyên nước

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thay đổi dòng chảy do tác động của hồ chứa

Việc xây dựng các hồ chứa là một trong những hoạt động quan trọng nhất đối với sự phát triển

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ DỰ BÁO DÒNG CHẢY VÀO HỒ CHỨA THEO THỜI GIAN THỰC

Hiện nay, các hệ thống hồ chứa thủy lợi, thủy điện có tầm quan trọng lớn đối với sự phát

Hiện trạng và nhận định dòng chảy mùa cạn vào Việt Nam của sông Mê Công

Căn cứ vào nguồn số liệu được Ủy ban sông Mê Công cung cấp chính thống đến ngày 18/11/2019.

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước

Theo Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tìm mô hình quản lý lưu vực sông hiệu quả

Việc tìm mô hình tổ chức lưu vực sông thực sự có vai trò điều phối, giám sát các hoạt

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT