Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ thi tuyển viên chức năm 2020

 

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tưởng Chính phủ  tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Công văn số 1703/BTNMT-TCMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 01 tháng 4 năm 2020 về đẩy mạnh, quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 và kết luận của Thủ trướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 15 tháng 4 năm 2020 về việc tiếp tục thực hiện việc cách ly toàn xã hội từ ngày 16 tháng 4 năm 2020 đến ngày 22 tháng 4 năm 2020, Viện Khoa học tài nguyên nước gia hạn thời hạn nộp hồ sơ thi tuyển viên chức năm 2020 của Viện đến 17h00 ngày 24 tháng 4 năm 2020.

Trong thời gian trên, mọi thắc mắc xin liên hệ với ông Nguyễn Hồng Việt, cán bộ Văn phòng, số điện thoại: 086.7587977, địa chỉ email: nhviet3@monre.gov.vn; vietnghvn@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT