Thông báo nội dung và tài liệu ôn tập Vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 tại Viện Khoa học tài nguyên nước

 

Ngày 12 tháng 5 năm 2020, Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 ban hành Thông báo số 03-TB/HĐTTVC về Thông báo đối với thí sinh dự tuyển viên chức năm 2020 Viện Khoa học tài nguyên nước. 

Hội đồng tuyển dụng thông báo để thí sinh dự thi tuyển dụng biết. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, thí sinh liên hệ với Hội đồng thi tuyển, số điện thoại: 086.7587977 để được hướng dẫn và giải đáp.

Thông tin chi tiết xem tại:

1. Thông báo số 03.

2. Nội dung ôn tập

 

 

 

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT