THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

 

Viện Khoa học tài nguyên nước thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2020 và Kết quả dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2020. (Văn bản thông báo truy cập tại đây):
1. Kết quả thi tuyển viên chức năm 2020.
Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo Thông báo này.
2. Danh sách kết quả dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2020.
Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo Thông báo này.
Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Viện Khoa học tài nguyên nước và đăng trên Trang thông tin điện tử của Viện Khoa học tài nguyên nước: (http://wri.vn)./.

 

 

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT