Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và tiêu chuẩn dự thi tuyển viên chức năm 2020

 

Viện Khoa học tài nguyên nước trân trọng thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và tiêu chuẩn dự thi tuyển viên chức năm 2020 theo Quyết định dưới đây:

 

Vui lòng truy cập đường dẫn bên dưới để xem chi tiết Danh sách thí sinh đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham gia dự thi tuyển viên chức năm 2020: Danh sách thí sinh

 

 

 

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT