Thay đổi dòng chảy do tác động của hồ chứa

 

Đánh giá sự thay đổi của chế độ dòng chảy do hoạt động của các hồ chứa đã và đang được các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước thực hiện. Các nghiên cứu đều chỉ ra rằng việc xây dựng và vận hành hồ chứa dẫn đến sự thay đổi thủy văn, thủy lực và lòng dẫn hạ du. Lưu vực sông Đà tại Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều của các hệ thống hồ chứa phía thượng nguồn lãnh thổ Trung Quốc. Có rất nhiều các nghiên cứu trong nước đánh giá tác động của hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Đà. Các nghiên cứu trên đều chỉ ra sự thay đổi lớn của chế độ dòng chảy hạ lưu cả về mùa lũ và mùa cạn khi các hồ chứa đi vào vận hành điều tiết. Tuy nhiên, cho đến nay các nghiên cứu chỉ đánh giá sơ bộ ảnh hưởng của hệ thống hồ thượng lưu hoặc các hồ hạ lưu mà chưa phân tách, đánh giá ảnh hưởng của hệ thống các hồ trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam bằng các phân tích thống kê từ số liệu thực đo tại các trạm thủy văn trên lưu vực với số liệu tương đối hạn chế.

 Nghiên cứu: Đánh giá ảnh hưởng của các hồ chứa đến dòng chảy trên sông Đà, 2021, Trần Anh Phương và Bùi Huyền Linh. Đánh giá ảnh hưởng của các hệ thống hồ chứa trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam đến chế độ dòng chảy sông Đà (đến trạm Tạ Bú) sử dụng đồng thời phương pháp mô hình toán và phân tích thống kê, mô hình thuỷ văn HEC–HMS được kết nối với công cụ HEC–GeoHMS để mô phỏng dòng chảy tự nhiên trên sông Đà từ số liệu mưa vệ tinh và số liệu bốc hơi tại trạm. Phương pháp phân tích thống kê được sử dụng để so sánh, đánh giá sự khác biệt giữa dòng chảy tự nhiên và các giai đoạn khi các hồ trên lãnh thổ Trung Quốc và Việt Nam đi vào hoạt động từ kết quả mô phỏng và thực đo phục vụ đánh giá tác động của các hồ chứa đến chế độ dòng chảy trên sông Đà về tỉ lệ đóng góp mùa lũ, mùa cạn cũng như tổng lượng dòng chảy năm.

Kết quả của nghiên cứu đã đánh giá được sự thay đổi dòng chảy trên sông Đà dưới tác động riêng rẽ và tổng hợp của các hệ thống hồ chứa Trung Quốc và Việt Nam qua phân tích số liệu dòng chảy thực đo và mô phỏng dòng chảy trước và sau năm 2007 khi các hệ thống hồ chứa đi vào vận hành.

Các nghiên cứu về đánh giá dòng chảy do tác động của hồ chứa mang lại ý nghĩa lớn trong việc nâng cao hiệu quả vận hành của các hồ chứa và quản lý tổng hợp tài nguyên nước, đảm bảo an ninh nguồn nước trong điều kiện biến đổi khí hậu và gia tăng hoạt động khai thác tài nguyên nước của các quốc gia thượng nguồn.

Tài liệu tham khảo

1. Đánh giá ảnh hưởng của các hồ chứa đến sự thay đổi dòng chảy trên sông Đà, 2021, Bùi Huyền Linh, Trần Anh Phương, Tạp chí khí tượng thủy văn.

Phòng Công nghệ và Kỹ thuật tài nguyên nước

Viện Khoa học tài nguyên nước

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ DỰ BÁO DÒNG CHẢY VÀO HỒ CHỨA THEO THỜI GIAN THỰC

Hiện nay, các hệ thống hồ chứa thủy lợi, thủy điện có tầm quan trọng lớn đối với sự phát

Tổng quan các nghiên cứu dự báo dòng chảy ở Việt Nam

Dự báo dòng chảy được sử dụng trong các hoạt động yêu cầu dữ liệu dòng chảy như phát triển

Hiện trạng và nhận định dòng chảy mùa cạn vào Việt Nam của sông Mê Công

Căn cứ vào nguồn số liệu được Ủy ban sông Mê Công cung cấp chính thống đến ngày 18/11/2019.

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước

Theo Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tìm mô hình quản lý lưu vực sông hiệu quả

Việc tìm mô hình tổ chức lưu vực sông thực sự có vai trò điều phối, giám sát các hoạt

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT