Sử dụng công nghệ Google Earth Engine trích xuất mặt nước

 

Các chỉ số quang phổ được xây dựng dựa trên phổ phản xạ khác nhau của các loại lớp phủ bề mặt. Các chỉ số được xây dựng để khai thác những đặc tính khác biệt của giữa các đối tượng nhằm làm nổi bật một số đối tượng cụ thể trong chúng. Các loại lớp phủ có đặc tính phản xạ khác nhau tại một hoặc nhiều bước sóng, ví dụ đường cong phản xạ của thực vật (xanh) có hệ số phản xạ tương đối cao trong khoảng cận hồng ngoại (NIR), do năng lượng bức xạ tán xạ bởi các tế bào trong lá cây [1].

Chỉ số NDWI nhằm làm nổi bật khả năng phản xạ của nước trong bước sóng green (0,525 - 0,600 μm) so với bước sóng cận hồng ngoại NIR (0,845 - 0,885 μm) [2]. Chỉ số NDWI được xây dựng để tối đa hóa độ phản xạ của nước bằng cách sử dụng bước sóng của kênh ảnh - band green. Chỉ số này giảm thiểu độ phản xạ của kênh hồng ngoại khi sóng điện từ phản xạ từ mặt nước đồng thời cải thiện độ phản xạ khi sóng điện từ phản xạ bởi thảm thực vật và đất. Khi đó các điểm ảnh (pixels) của mặt nước được quy đổi thành số có giá trị dương còn các điểm ảnh của thảm thực vật và đất được quy đổi thành số có giá trị âm. Các pixel có giá trị NDWI dương (0 < NDWI < 1) đại diện cho đối tượng mặt nước trên ảnh.

Trong Google Earth Engine, chỉ số NDWI được tính thông qua hàm normalizedDifference() với các band ảnh B3 (green) và B5 (NIR). Đây là hàm tính toán sự chuẩn hóa khác biệt giữa hai band ảnh, sự khác biệt được chuẩn hóa như sau: (band B3 – band B5) / (band B3 + band B5).

Tài liệu tham khảo:

1. Bowker, D. E. (1985). Spectral reflectances of natural targets for use in remote sensing studies (Vol. 1139). NASA.

2. Lê, V. T., & Nguyễn, N. V. (2019). Giải pháp tích hợp viễn thám và GIS trong giám sát xâm nhập mặn sông Cửu Long. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam61(3).

Phòng Công nghệ và Kỹ thuật tài nguyên nước

Viện Khoa học tài nguyên nước

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Ứng dụng công nghệ viễn thám nhằm giám sát mức biến thiên phú dưỡng nước hồ trên cơ sở theo dõi sự thay đổi hàm lượng Chlorophyll-a.

Các hồ ở thành phố Hà Nội đang bị ô nhiễm với mức độ ngày càng trầm trọng. Trong thời

Cách tiếp cận “từ dưới lên” trong nghiên cứu đánh giá tài nguyên nước dưới tác động của biến đổi khí hậu

Trong lĩnh vực nghiên cứu về khí hậu và những thay đổi của các yếu tố khí hậu, cách tiếp

Thách thức của tài nguyên nước trong đại dịch Covid-19

Mối quan hệ giữa nước và virus SARD- COVID2 rất phức tạp nhưng ngày càng bộc lộ mối liên quan.

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - CỘNG ĐỒNG KHOA HỌC CẦN MỘT TIẾNG NÓI CHUNG

Theo một phân tích mới, các nghiên cứu về biến đổi khí hậu từ một số khu vực bị ảnh

KLAUS HASSELMANN - NOBEL VẬT LÝ 2021

Năm mươi năm trước, Klaus Hasselmann đã thành công trong việc tìm ra mối liên hệ giữa thời tiết và

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT