Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Khoa học Công nghệ cấp Quốc gia, mã số KC.08.33/16-20.

 

Chiều ngày 02/11/2020, Viện Khoa học tài nguyên nước đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Khoa học Công nghệ cấp Quốc gia “Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ công tác cảnh báo ngập lụt hạ lưu hồ chứa và đề xuất giải pháp ứng phó cho các hồ, đập và vùng hạ du trong các tình huống xả lũ, vỡ đập khu vực Bắc Trung Bộ (BTB)", mã số KC.08.33/16-20 do TS. Nguyễn Anh Đức – Phó Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước làm Chủ nhiệm đề tài.

 

Hội đồng nghiệm thu gồm 09 thành viên (02 thành viên vắng mặt), PGS.TS Trần Xuân Thái, Hội Thủy lợi làm chủ tich hội đồng; các ủy viên trong Hội đồng là các giảng viên của Trường Đại học thủy lợi, các nhà nghiên cứu,  các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực khí tượng, thủy văn, thủy lợi,...

 

Sau khi bà Trần Thị Diệu Hằng – Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế, đại diện cơ quan nghiệm thu công bố quyết định thành lập hội đồng đánh giá, nghiệm thu, danh sách các thành viên hội đồng, Chủ tịch hội đồng điều khiển phiên họp hội đồng.

Phát biểu tại Hội đồng, Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Anh Đức – Phó Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước đã trình bày phạm vi nghiên cứu của đề tài là các hồ chứa tại các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, bao gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Phạm vi ứng dụng bộ giải pháp ứng phó trong các tình huống xả lũ, vỡ đập cho hai lưu vực cụ thể là vùng thượng lưu của các Hồ Vực Tròn tỉnh Quảng Bình và Hồ Thượng Sông Trí tỉnh Hà Tĩnh; vùng hạ lưu của các Hồ Vực Tròn tỉnh Quảng Bình và Hồ Thượng Sông Trí tỉnh Hà Tĩnh, tình từ hạ lưu công trình đầu mối đến hết vùng tiếp giáp với Biển Đông và các kết quả đạt được của đề tài, bao gồm:

1. Bộ cơ sở dữ liệu về tình trạng an toàn hồ chứa và hệ thống tài nguyên nước ở khu vực BTB.

2. Báo cáo phân tích nguy cơ sự cố, xử lý sự cố hồ, đập và thể chế quản lý an toàn hồ, đập ở BTB trong các tình huống xả lũ, vỡ đập. 

3. Quy trình và khung pháp lý phục vụ công tác cảnh báo ngập lụt cho vùng hạ du các hồ, đập khu vực Bắc Trung Bộ

4. Báo cáo các giải pháp ứng phó trong các tình huống xả lũ, vỡ đập khu vực BTB. 

5. Hướng dẫn kỹ thuật về áp dụng bộ giải pháp ứng phó trong các tình huống xả lũ, vỡ đập khu vực BTB.

6. Báo cáo ứng dụng nghiên cứu cho hai lưu vực sông điển hình.

7. Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt

8. 03 Bài báo khoa học (nhiều hơn so với đặt hàng 01 bài)

9. Hỗ trợ đào tạo 01 Thạc sỹ

Phát biểu trong Hội đồng, PGS.TS Ngô Văn Quận – Phản biện 1, Trường Đại học Thủy lợi cho biết: Đề tài có nội dung nghiên cứu rõ ràng, khối lượng đầy đủ, bố cục hợp lý, phương pháp được sử dụng tiên tiến, hiện đại, số liệu và tài liệu sử dụng có độ tin cậy, kết quả nghiên cứu được thể hiện cụ thể bởi các minh chứng có ý nghĩa khoa học và ứng dụng thực tiễn cao. Phần mở đầu cần bổ sung thêm phương pháp Viễn thám và GIS để phù hợp với nội dung và kết quả nghiên cứu vì trong nghiên cứu có sử dụng phương pháp ảnh viễn thám, hệ thống GIS, tích chập bản đồ để xây dựng bản đồ ngập lụt.

TS. Nguyễn Đăng Giáp – Phản biện 2, Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về động lực học sông biển: Báo cáo được trình bày khoa học, hình thức rõ ràng, nội dung hợp lý, cơ bản theo đúng quy định; các chương mục được trình bày logic. Đây là công trình nghiên cứu khoa học có gắn kết ứng dụng trong thực tiễn, đề nghị đề tài nghiên cứu rà soát, đề xuất các cơ quan, địa phương công nhận, công bố những kết quả đó để có thể đưa vào áp dụng trong thực tiễn.

Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá, kết quả 07/07 phiếu “Đạt”.

Phát biểu tổng kết, chủ tịch Hội đồng PGS.TS Trần Xuân Thái yêu cầu nhóm thực hiện đề tài cần chỉnh sửa lại theo các ý kiến đóng góp của các thành viên và hoàn thiện thủ tục trình phê duyệt Hội đồng nghiệm thu cấp Quốc gia sớm để đảm bảo tiến độ thực hiện đề tài.

Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Viện Khoa học tài nguyên nước

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT