Nghệ An nâng cấp 27 hồ chứa ách yếu

 

Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 625 hồ chứa, 427 đập dâng, 701 trạm bơm điện, 15 tuyến tiêu lớn, hàng trăm cống tưới, tiêu lớn nhỏ nhưng nhiều công trình hồ chứa đã xuống cấp, không đảm bảo tưới tiêu.

Dự án được chia thành 4 tiểu dự án gồm: Tiểu dự án 1: sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn hồ chứa nước Khe Gang (xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu); Tiểu dự án 2: sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Khe Sân (xã Quỳnh Thắng - Quỳnh Lưu); Tiểu dự án 3: sửa chữa 13 hồ chứa và Tiểu dự án 4: sửa chữa nâng cấp 12 hồ chứa trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, công tác triển khai nâng cấp 27 hồ đập thuộc 9 huyện, thị đang được đẩy nhanh tiến độ. Tiểu dự án 1 và 2 đang trình WB chấp thuận kết quả đấu thầu xây lắp, dự kiến trao thầu xây lắp trước 20/7/2018; thi công và hoàn thiện công trình trước 12/2019 (Phần xây lắp của tiểu dự án Khe Gang và Khe Sân được gộp thành 1 gói thầu gồm 2 lô thầu).

“Tiểu dự án 3 gồm 13 hồ đập, đã hoàn thành thiết kế và dự kiến sẽ mở thầu vào cuối năm 2018. Còn tiểu dự án 4 đang tuyển chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, và các chính sách an toàn xong trước 30/11/2018” -Giám đốc Ban Quản lý Dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thông tin.

 

Thư Kỳ

 

 

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT

 Content Editor