Lễ trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc

 

Sáng 19/8, Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước ông Dương Hồng Sơn đã trao quyết định bổ nhiệm 02 vị trí lãnh đạo mới: bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Cao Đơn, Trưởng phòng Kinh tế và Quản lý tài nguyên nước, giữ chức vụ Trưởng phòng Quy hoạch và dự báo tài nguyên nước; Ông Trần Văn Trà, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đối khí hậu được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh tế và Quản lý tài nguyên nước, thời hạn giữ chức vụ 05 năm.

Lãnh đạo Viện trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Cao Đơn

Tại buổi lễ, thay mặt tập thể lãnh đạo Viện, Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước ông Dương Hồng Sơn chúc mừng ông Nguyễn Cao Đơn và ông Trần Văn Trà nhận nhiệm vụ mới tại các đơn vị, đồng thời nhấn mạnh các đồng chí được bổ nhiệm có trọng trách rất quan trọng và ý nghĩa. Ông mong rằng trên cương vị mới, các lãnh đạo đơn vị có thể phát tốt năng lực chuyên môn, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm trong công việc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp cho sự phát triển của Viện và ngành tài nguyên nước nói chung.

Lãnh đạo Viện trao quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Văn Trà

 

 

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT