Làm việc với các Sở ban ngành tại Thành phố Hải Phòng về việc thu thập các tài liệu nguồn thải và khảo sát các hệ thống giám sát đã và đang được sử dụng trên 3 lưu vực sông Giá, Rế và Đa Độ

 

Do nằm ở vùng cửa sông, ven biển, nguồn nước luôn có nguy cơ bị nhiễm mặn từ biển vào và có xu hướng ngày càng nghiêm trọng hơn do ảnh hưởng của nước biển dâng, theo Quyết định 487/QĐ-UBND, đến năm 2025, nguồn cấp nước cho sinh hoạt của thành phố chủ yếu khai thác từ 3 con sông nước ngọt chính của Hải Phòng là sông Rế, sông Giá và sông Đa Độ, do vậy, để đảm bảo cho công tác “Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát tự động và cảnh báo sớm chất lượng nước các sông Giá, sông Rế và sông Đa Độ phục vụ cấp nước sinh hoạt cho thành phố Hải Phòng“, đoàn cán bộ của Viện Khoa học tài nguyên nước đã có chuyến công tác làm việc với Trung tâm Quan trắc môi trường (Sở TN&MT Hải Phòng), Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai (Sở NN&PTNT Hải Phòng) và các Công ty Khai thác công trình thủy lợi trên 3 lưu vực sông cũng như khảo sát thực địa tại 3 lưu vực sông từ ngày 29/03/2021 đến ngày 23/04/2021.

Chuyến công tác đã bám sát kế hoạch khảo sát đồng thời thu thập được tương đối thông tin cần thiết nhằm phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu trên 3 lưu vực sông.

Kết quả khảo sát được tóm tắt như sau:

1. Sông Rế:

  • Là tuyến kênh trục chính của Hệ thống thủy lợi An Kim Hải, chiều dài 11,6 km xuất phát từ kênh trục An Kim Hải tại cống Hà Liên và kết thúc tại cống Cái Tắt. Điểm thu nước đặt tại Trạm bơm Quán Vĩnh, xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng.
  • Lưu vực Hệ thống thủy lợi An Kim Hải bao gồm một phần địa bàn của huyện Kim Thành (Hải Dương, diện tích 112.9 km2, dân số 165.000 người), huyện An Dương (Hải Phòng, diện tích 104,2 km2, dân số 195.74.400 người) và một phần của quận Hồng Bàng (Hải Phòng, diện tích 14.5 km2, dân số 96.000 người).
  • Nguồn nước bổ cập cho Hệ thống An Kim Hải là từ sông Rạng qua các cống Bàng Lai, Quảng Đạt (huyện Kim Thành); từ sông Vận qua cống Kim Xá (xã Lê Thiện, huyện An Dương); sông Lạch Tray qua cống Tỉnh Thủy (xã Hồng Phong, huyện An Dương) và qua một số cống ngang khác.
  • Chức năng của nguồn nước sông Rế: tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; cung cấp nước thô cho sản xuất nước sạch; phục vụ phòng chống thiên tai lũ lụt, hạn hán; tiếp nhận các nguồn nước thải sinh hoạt, công nghiệp; bảo vệ hệ sinh thái.

2. Sông Đa Độ

  • Hệ thống thủy lợi Đa Độ cũng hình thành từ sông tự nhiên là sông Đa Độ, có chiều dài 48,6 km, từ cống đầu nguồn Trung Trang (xã Quang Hưng, An Lão) đến cống cuối nguồn Cổ Tiểu (xã Đoàn Xá, Kiến Thụy).
  • Nguồn nước bổ cập cho hệ thống thủy lợi Đa Độ là từ sông Văn Úc qua cống Trung Trang, trạm bơm Quang Hưng, trạm bơm Bát Trang và một số cống ngang khác.
  • Chức năng chính của sông Đa Độ: tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp; cung cấp nước thô cho Nhà máy nước Cầu Nguyệt (xã Thái Sơn, An Lão) và Nhà máy nước Hưng Đạo (phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh); tiếp nhận nguồn nước thải; giao thông thủy; bảo vệ hệ sinh thái.

3. Sông Giá

  • Sông Giá là tuyến kênh trục chính của hệ thống thủy lợi Thủy Nguyên, chiều dài 16,5 km, từ cống Phi Liệt (xã Lại Xuân, Thủy Nguyên) đến đập Minh Đức (TT Minh Đức, Thủy Nguyên).
  • Nguồn nước bổ cập cho sông Giá là từ sông Đá Bạc qua cống Phi Liệt (xã Lại Xuân), sông Kinh Thầy qua cống An Sơn (xã An Sơn); và một số cống ngang khác.
  • Chức năng của sông Giá: tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; cung cấp nước thô cho sản xuất nước sạch của Nhà máy nước Minh Đức (thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên) và Nhà máy nước Ngũ Lão (xã Ngũ Lão, Thủy Nguyên); phòng, chống lũ lụt, hạn hán; tiếp nhận các nguồn thoát thải; bảo vệ hệ sinh thái.

 

Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Viện Khoa học tài nguyên nước

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hội đồng kiểm tra tiến độ và định kỳ năm 2021 Nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư, mã số NĐT.100.CU/21

Chiều ngày 26/10/2021, tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã diễn ra buổi họp Hội đồng kiểm tra tiến

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT