Khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020

 

Ông Nguyễn Anh Đức - Phó Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước phát biểu khai mạc kỳ thi

Việc tuyển dụng viên chức nhằm kịp thời bổ sung đội ngũ nghiên cứu viên, chuyên viên đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm được giao, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tài nguyên nước nói riêng và lĩnh vực tài nguyên môi trường nói chung, đồng thời khẳng định vị thế và uy tín của Viện Khoa học tài nguyên nước. Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện KHTNN đã xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020 với 24 chỉ tiêu. Viện KHTNN đã thông báo tuyển dụng rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và đã nhận được 21 hồ sơ đăng ký dự tuyển. Hội đồng thi tuyển viên chức Viện KHTNN phê duyệt 20 hồ sơ đủ điều kiện dự thi. Trong đó có 3 trường hợp được miễn thi môn Ngoại ngữ. Nhìn chung, các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức năm nay chủ yếu là các thí sinh có trình độ, kinh nghiệm công tác phù hợp điều kiện, tiêu chuẩn và yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

Theo kế hoạch tuyển dụng, các thí sinh dự thi sẽ phải tham gia 2 vòng thi: vòng 1 thi trắc nghiệm gồm các môn thi: kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học; vòng 2 thi kiến thức chuyên ngành bằng hình thức phỏng vấn. Thông báo nội dung, hình thức thi, gợi ý tài liệu tham khảo, lịch thi và thông báo triệu tập thí sinh dự thi sẽ được Viện công bố công khai.

Nguyễn Hồng Việt

 

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT