Hợp tác trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước giữa Ấn Độ và Việt Nam

 

Phát biểu khai mạc trong cuộc họp, Ông Trần Bình Trọng – Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu thành phần tham dự phía Việt Nam đồng thời giới thiệu Viện Khoa học tài nguyên nước sẽ là cơ quan đại diện cho Việt Nam trình bày, trao đổi về các nội dung phía Việt Nam mong muốn hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Trao đổi trong cuộc họp, ông Nguyễn Anh Đức – Phó Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước cùng các cán bộ của Viện đã trình bày, giới thiệu tổng quát về Viện đồng thời chia sẻ các nghiên cứu trong xây dựng công nghệ dự báo dòng chảy và điều tiết liên hồ chứa trong mùa lũ trên các lưu vực sông xuyên biên giới – Thí điểm cho lưu vực sông Hồng (Việt Nam); Nghiên cứu các ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát chất lượng và số lượng nước; Vấn đề an toàn đập ở Việt Nam; Nghiên cứu quản lý hệ thống tài nguyên nước sử dụng lý thuyết logic mờ (fuzzy logic) cho hồ chứa nhỏ.

Cuối phần trình bày của Viện Khoa học tài nguyên nước là các đề xuất hợp tác với đối tác Ấn Độ trong tương lai, cụ thể:

1. Đối với lĩnh vực viễn thám:

+ Nâng cao, cải thiện các thuật toán xử lý hình ảnh trong các nghiên cứu hiện tại như: Kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu viễn thám (loại bỏ đám mây, làm sắc nét hình ảnh,…); các kỹ thuật tiên tiến đồng nhất các loại ảnh viễn thám; Các thuật toán học máy giúp phân loại đối tượng tốt hơn.

+ Giám sát bồi lắng và chỉ số chất lượng nước (ví dụ: Chlorophyll, độ mặn) tại các lưu vực sông xuyên biên giới.

+ Giám sát mực nước sông và lưu lượng nước bằng công nghệ viễn thám.

2. Đối với an toàn hồ chứa:

+ Hợp tác nghiên cứu bồi lắng hồ chứa khu vực miền Trung Việt Nam sử dụng hệ thống thông tin hình thái hồ chứa (RMIS) và hệ thống phục hồi và giám sát hồ chứa (DHARMA) của đối tác Ấn Độ. Tại nội dung này, Ấn Độ sẽ nghiên cứu tích hợp và chuyển giao công nghệ RMIS và (DHARMA) cho đối tác đồng thời kết nối xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng thử nghiệm.

Sau phần trình bày của phía Việt Nam, đại diện đối tác Ấn Độ, ông Gulshan Raj, kỹ sư trưởng, Cơ quan an toàn đập, Hội đồng nước Ấn Độ cũng chia sẻ một số nghiên cứu về sự thay đổi hình thái của hệ thống sông tại Ấn Độ sử dụng kết hợp phương pháp viễn thám và phương pháp khảo khảo sát mặt cắt ngang sông; Công nghệ dự báo lũ lụt của Hội đồng nước Ấn Độ; Đánh giá trầm tích hồ chứa và ước tính diện tích trồng trọt sử dụng công nghệ viễn thám vệ tinh (Satellite Remote Sensing).

Kết thúc cuộc họp trực tuyến hai bên cùng khẳng định rằng, cả hai bên đều có nhiều tiềm năng và sẵn sàng hợp tác trao đổi thông tin, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quản lý nguồn nước đồng thời sẽ thảo luận xây dựng MOU và triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể trong thời gian tới. Các lĩnh vực, nội dung quan tâm hợp tác bao gồm:

(1) Ứng dụng công nghệ viễn thám trong theo dõi, giám sát hoạt động các hồ chứa, đánh giá tác động bồi lắng hồ chứa, nghiên cứu biến đổi hình thái sông,...;

(2) Dự báo lũ lụt: Xây dựng, thiết kế hệ thống cảnh báo sớm, dự báo dòng chảy trên các sông,...;

(3) Đảm bảo an toàn đập: Chia sẻ kinh nghiệm khắc phục, cải tạo và nâng cấp đập (dự án DRIP), chuyển giao, ứng dụng các hệ thống RMIS, DHARMA, SHARSYS...

(4) Hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ chuyên gia, tổ chức tập huấn, đào tạo trong quá trình triển khai các dự án có liên quan đến lĩnh vực đề xuất.

Viện Khoa học tài nguyên nước và Cơ quan an toàn đập (Uỷ ban nguồn nước Ấn Độ) thống nhất cao về nguyên tắc sẽ thực hiện các hoạt động hợp tác trong thời gian tới về các vấn đề dự báo tài nguyên nước, an toàn đập và công nghệ viễn thám.

Bên cạnh đó, Viện Khoa học tài nguyên nước sẽ là đơn vị đầu mối hợp tác với Ấn Độ và với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ sẽ chuẩn bị MOU, đề xuất hợp tác dự án liên quan trong các vấn đề nêu trên, trong MOU thể hiện rõ mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn, các hoạt động sẽ thực hiện hợp tác giữa hai bên dựa trên những nội dung mà ông Gulshan Raj đã đề xuất cũng như các nội dung mà Viện Khoa học tài nguyên nước và Bộ Tài nguyên và Môi trường mong muốn hợp tác.

Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Viện Khoa học tài nguyên nước

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT