Hội thảo tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Khai mạc Hội thảo tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết: Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường trong giai đoạn vừa qua được tổ chức triển khai theo các định hướng chủ yếu của Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31/10/2012 Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước; điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát về tài nguyên và môi trường trên đất liền và trên biển, hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong những năm qua hướng đến cung cấp cơ sở khoa học, đổi mới công nghệ phục vụ việc triển khai chức năng, nhiệm vụ được giao của Bộ. Hoạt động khoa học và công nghệ luôn gắn bó mật thiết với quá trình xây dựng và phát triển của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đó là lý do để Bộ quyết định tổ chức hội thảo tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2021 và định hướng đến năm 2030 nhằm hưởng ứng kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ TN&MT.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe giới thiệu các báo cáo: Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2021 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chiến lược khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, nhiệm vụ trọng tâm cho ngành tài nguyên và môi trường; Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; nhiệm vụ trọng tâm cho ngành tài nguyên và môi trường; Một số kết quả nghiên cứu nổi bật của Chương trình KC.08/16-20, KC.09/16-20 và định hướng cho giai đoạn tiếp theo; Giới thiệu cụm công trình đạt giải thưởng KHCN Bộ TN&MT lần thứ nhất “Chế tạo máy từ biển và máy phổ gamma đa kênh đáy biển điều tra tài nguyên – môi trường biển”.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian qua đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, số lượng công trình nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học ngành TN&MT được đăng tải trên các tạp chí khoa học uy tín của thế giới không ngừng tăng lên. Các công trình khoa học của các nhà khoa học cũng đã giành được nhiều giải thưởng khoa học có giá trị.

Đại biểu tham dự Hội thảo tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tại Hội thảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra các định hướng cụ thể cho phát triển khoa học và công nghệ của ngành giai đoạn đến năm 2030, định hướng phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ngành tài nguyên và môi trường được xây dựng trên cơ sở xem xét và phân tích định hướng của Chiến lược KH, CN&ĐMST quốc gia, các chiến lược lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường; các quy hoạch chuyên ngành và văn bản có tính chất định hướng liên quan đã được phê duyệt và; các định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn tới.

Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Viện Khoa học tài nguyên nước

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Triển lãm thành tựu ngành TN&MT hướng đến Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ TN&MT

Sáng ngày 4/8, trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V, Phó Thủ tướng ...

Bộ TN&MT tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học và Ngày Môi trường Thế giới

Sáng ngày 28/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ Kỷ ...

Phòng, chống tác hại thuốc lá của Bộ TN&MT là mô hình điểm, đi vào chiều sâu

Đó là nhận định của Thầy thuốc Nhân dân, PGS. TS Lương Ngọc Khuê, Phó Chủ tịch Hội đồng Y ...

Toàn văn Thông điệp của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022

Sáng 23/3, tại Lễ phát động Quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và ...

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_BinhLuan

BÌNH LUẬN