Hội thảo tổng kết Dự án thí điểm xác định vị trí lắp đặt hệ thống quan trắc chất lượng nước tại tỉnh Tiền Giang

 

Trong khuôn khổ thực hiện “Dự án được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 3267/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 12 năm 2019, đồng thời tiếp tục các kết luận tại buổi họp góp ý dự án ngày 31 tháng 8 năm 2020, Cơ quan Môi trường Hàn Quốc KECO và Viện Khoa học tài nguyên nước đồng tổ chức Hội thảo tổng kết dự án nhằm tổng kết các kết quả, thống nhất các địa điểm lắp đặt hệ thống quan trắc phục vụ hỗ trợ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang và UBND tỉnh Tiền Giang trong việc quản lý chất lượng nước mặt, đồng thời thảo luận về các định hướng phát triển trong tương lai của dự án.

Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, hội thảo được diễn ra theo hình thức trực tuyến, với sự tham gia của Cơ quan Môi trường Hàn Quốc KECO, Viện Khoa học tài nguyên nước, đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, đại diện công ty BL Process và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang.

Dự án dựa trên chính sách và định hướng của Hàn Quốc, cũng như thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng về việc triển khai Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về việc phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu, nhằm tranh thủ tối đa sự ủng hộ, giúp đỡ của các đối tác quốc tế để phát triển bền vững ĐBSCL. Dự án đã xác định được địa điểm lắp đặt hệ thống quan trắc phục vụ hỗ trợ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Tiền Giang và UBND tỉnh Tiền Giang trong việc quản lý chất lượng nước mặt thông qua việc theo dõi và giám sát chất lượng nước tại các khu công nghiệp, nhà máy chế biến và nước thải tại các thành phố và thị xã. 

Trong khuôn khổ dự án, Viện Khoa học tài nguyên nước và Cơ quan Hợp tác Môi trường KECO, công ty BL Process cũng đã tổ chức hội thảo tăng cường năng lực nhằm giới thiệu hệ thống quan trắc sẽ được lắp đặt, xây dựng tại Tiền Giang, cùng với cách thức vận hành, bảo trì bảo dưỡng. Tham dự hội thảo trên có các cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang, những người sẽ trực tiếp tiếp quản và vận hành hệ thống quan trắc.

 

 

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Ý định thư hợp tác giữa Viện Khoa học Tài nguyên nước và Đại sứ quán Hà Lan

Sáng ngày 09/4, tại Hà Nội, phiên họp lần thứ 7 của Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam -

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT