Hội thảo báo cáo kết quả đề tài Khoa học Công nghệ cấp Quốc gia, mã số KC.08.33/16-20

 

Chiều ngày 23/10/2020, Viện Khoa học tài nguyên nước đã tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả đề tài Khoa học Công nghệ cấp Quốc gia “Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ công tác cảnh báo ngập lụt hạ lưu hồ chứa và đề xuất giải pháp ứng phó cho các hồ, đập và vùng hạ du trong các tình huống xả lũ, vỡ đập khu vực Bắc Trung Bộ (BTB)", mã số KC.08.33/16-20.Tham dự Hội thảo với sự có mặt của Đại diện Văn phòng chương trình KC, BCN Chương trình KC 16-20, các trường Đại học, các cơ quan nghiên cứu và các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực khí tượng, thủy văn, thủy lợi,...

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS. TS Dương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước đã nhấn mạnh các kết quả của đề tài “Xây dựng được quy trình và khung pháp lý cho việc cảnh báo ngập lụt vùng hạ lưu trong các tình huống xả lũ, vỡ đập các hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ” đồng thời “Đề xuất được giải pháp ứng phó trong các tình huống xả lũ, vỡ đập khu vực Bắc Trung Bộ”.

Hội thảo báo cáo kết quả đề tài KHCN cấp Quốc gia KC.08.33/16-20

Trình bày chi tiết về kết quả đạt được, Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Anh Đức – Phó Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước cho biết “Tại Việt Nam, hiện vẫn chưa có nghiên cứu xây dựng khung pháp lý chung phục vụ công tác cảnh báo ngập lụt vùng hạ du các hồ chứa, đặc biệt là cho các hồ chứa nước khu vực Bắc Trung Bộ trong các tình huống xả lũ, vỡ đập nhằm phục vụ công tác quản lý, vận hành an toàn công trình và an toàn cho tài sản, người dân vùng bị ảnh hưởng. Phạm vi nghiên cứu của đề tài là các hồ chứa tại các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, bao gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Phạm vi ứng dụng bộ giải pháp ứng phó trong các tình huống xả lũ, vỡ đập cho hai lưu vực cụ thể là vùng thượng lưu của các Hồ Vực Tròn tỉnh Quảng Bình và Hồ Thượng Sông Trí tỉnh Hà Tĩnh; vùng hạ lưu của các Hồ Vực Tròn tỉnh Quảng Bình và Hồ Thượng Sông Trí tỉnh Hà Tĩnh, tình từ hạ lưu công trình đầu mối đến hết vùng tiếp giáp với Biển Đông.

Các kết quả nghiên cứu của đề tài cơ bản đáp ứng yêu cầu đã đặt hàng với Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời đáp ứng các tiêu chí chất lượng trong Thuyết minh được phê duyệt. Các sản phẩm chính của đề tài bao gồm:

- Bộ cơ sở dữ liệu về tình trạng an toàn hồ chứa và hệ thống tài nguyên nước ở khu vực BTB;

- Báo cáo phân tích nguy cơ sự cố, xử lý sự cố hồ, đập và thể chế quản lý an toàn hồ, đập ở BTB trong các tình huống xả lũ, vỡ đập;

- Quy trình và khung pháp lý phục vụ công tác cảnh báo ngập lụt cho vùng hạ du các hồ, đập khu vực BTB;

- Các giải pháp ứng phó trong các tình huống xả lũ, vỡ đập khu vực BTB;

- Hướng dẫn kỹ thuật về áp dụng bộ giải pháp ứng phó trong các tình huống xả lũ, vỡ đập khu vực BTB;

- Kết quả ứng dụng nghiên cứu cho hai lưu vực sông điển hình.

Tham luận tại Hội thảo, PGS. TS. Nguyễn Cao Đơn trình bày báo cáo “Xây dựng quy trình và khung pháp lý phục vụ cảnh báo ngập lụt cho vùng hạ du các hồ, đập khu vực Bắc Trung Bộ” và “Các giải pháp ứng phó trong các tình huống xả lũ, vỡ đập khu vực Bắc Trung Bộ”, kết quả nghiên cứu chú trọng việc xây dựng một bản kế hoạch khung pháp lý thể hiện trình tự, nội dung cần thực hiện và phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của cá nhân, đơn vị khi xảy ra các tình huống khẩn cấp để có thể áp dụng cho tất các các hồ chứa trong khu vực.

Tại Hội thảo, TS. Kiều Xuân Tuyển - Phó Viện trưởng, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Trung-Tây Nguyên tham luận về áp dụng bộ giải pháp ứng phó trong các tình huống xả lũ, vỡ đập bao gồm các giải pháp ứng phó trước, trong và sau khi có sự cố xảy ra cho khu vực hồ Thượng Sông Trí đồng thời kiến nghị với xu hướng diễn biến mưa lũ ngày càng bất thường như hiện nay, để có thể ứng phó kịp thời thì đòi hỏi việc dự báo, cảnh báo lũ phải đảm bảo nhanh chóng, kịp thời với độ chính xác cao và phải được quan tâm hàng đầu; để giảm thiểu những thiệt hại khi xảy ra các tình huống khẩn cấp, các cấp chính quyền địa phương ở khu vực đập và hạ lưu đập phải luôn trong tình trạng chuẩn bị sẵn sàng, tổ chức kiểm tra, đánh giá và xây dựng phương án phòng chống thiên tai trước mỗi mùa mưa bão.

Sau khi trình bày các bài tham luận, các đại biểu và khách mời cùng thảo luận về những kết quả đạt được và những tồn tại khắc phục. GS.TS Trần Thục – Chủ tịch Hội Khí tượng Thủy văn Việt Nam cho biết, về cơ bản đề tài đã thực hiện được một khối lượng công việc lớn đáp ứng yêu cầu đặt hàng, tuy nhiên, để kết quả được hoàn thiện và có tính ứng dụng cao hơn cần bố cục lại cho hợp lý hơn cách tiếp cận của đề tài cũng như các bước thực hiện của quy trình và khung pháp lý.

PGS.TS Hồ Việt Cường - Phòng Thí nghiệm trọng điểm quốc gia về động lực học sông biển cho biết, đề tài đã làm được khá nhiều nội dung công việc đặc biệt đã xây dựng được quy trình và khung pháp lý nhằm phục vụ cho công tác cảnh báo ngập lụt vùng hạ du các hồ, đập khu vực BTB, tuy nhiên, để kết quả của đề tài được nổi bật hơn, phần tổng quan của đề tài nên tổng kết được những kết quả đạt được của những công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đồng thời rút ra kinh nghiệm áp dụng cho đề tài này nhằm khắc phục những tồn tại.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, PGS.TS Dương Hồng Sơn đề nghị nhóm thực hiện đề tài tiếp thu ý kiến của các đại biểu, khách mời và tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện các báo cáo để chuẩn bị cho Hội đồng nghiệm thu đề tài.

Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

 

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT