Hội nghị đánh giá Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước năm 2020

 

Sáng ngày 5/1/2020, Viện Khoa học tài nguyên nước tổ chức hội nghị đánh giá kết qủa công tác năm 2020 của Viện trưởng. Đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Giang Đức Chung – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện; Đại diện Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên Viện Khoa học tài nguyên nước.

Viện trưởng Dương Hồng Sơn trình bày báo cáo tự đánh giá năm 2020

Tại Hội nghị, ông Dương Hồng Sơn – Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác trong năm 2020 qua các mặt: Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tác phong và lề lối làm việc; thái độ phục vụ nhân dân; Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần trách nhiệm trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ; Năng lực lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành cũng như kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức; Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tự nhận xét ưu, khuyết điểm và phân loại công chức.

Các ý kiến góp ý đều nhất trí cao với phần tự đánh giá của đồng chí Dương Hồng Sơn. Thay mặt Ban lãnh đạo Viện, Viện trưởng tiếp thu các ý kiến đóng góp của tập thể và hứa tiếp tục phát huy vị trí, vai trò của người đứng đầu trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành để Viện Khoa học tài nguyên nước ngày càng phát triển vững mạnh hơn trong thời gian tới, là đơn vị mũi nhọn và đạt nhiều thành tựu nổi bật trong lĩnh vực tài nguyên nước.

 

 

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT