Hội nghị cán bộ công chức viên chức 2019: "Một chặng đường khởi sắc"

 

Toàn cảnh đại hội cán bộ công chức viên chức năm 2019

Là một tập thể trẻ và năng động, Công đoàn Viện Khoa học tài nguyên nước luôn tập trung nỗ lực, đoàn kết khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao trình độ, hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch đã được đề ra; xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; đồng thời xây dựng các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, dự báo, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ về viễn thám trong lĩnh vực Tài nguyên nước.

Được sự lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát của Chi ủy Viện, Ban lãnh đạo Viện, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tài nguyên và môi trường, cán bộ đoàn viên công đoàn Viện luôn đoàn kết, chăm chỉ, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Năm 2019 ghi nhận nhiều hoạt động tích cực cho các đoàn viên công đoàn trong toàn viện, là nơi những hứng khởi lao động và hăng say cống hiến trí tuệ cho công tác nghiên cứu được nuôi dưỡng ngày một vững mạnh.

Công đoàn Viện tổ chức buổi du xuân đầu năm Kỷ Hợi

Buổi tham quan du lịch hè tại Quan Lạn mùa hè năm 2019


Giải đấu thể thao chào mừng ngày thành lập Viện

Trong năm 2020, Công đoàn cơ sở cần tiếp tục công tác phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt phong trào xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành – Sáng tạo - Tận tuỵ - Gương mẫu”; tham gia hưởng ứng phong trào “Xây dựng cơ quan văn hoá, ngày làm việc 8h chất lượng và hiệu quả”. Phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Phối hợp tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; các cuộc vận động; tăng cường các sản phẩm đổi mới; khuyến khích các cán bộ tự học, tự bồi dưỡng, tích cực nghiên cứu khoa học. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động của công đoàn, đặt lợi ích của tập thể, quyền lợi thiết thực của đoàn viên, người lao động làm mục tiêu hoạt động.

2020, hứa hẹn sẽ là một năm hoạt động tích cực và sôi nổi hơn của Công đoàn Viện Khoa học tài nguyên nước. 
 

Phan Nhật Trà My

 

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT