Hội đồng kiểm tra tiến độ và định kỳ năm 2023 Nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư, mã số NĐT.100.CU/21

 

Tham dự Hội đồng với sự có mặt của Ông Lê Đình Hanh, Phó Giám đốc Văn phòng Chương trình quốc gia - Trưởng đoàn, đại diện Phòng Kế hoạch – Tổng hợp, phòng Kế hoạch – Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Xã hội Tự nhiên và Nhân văn và cơ quan tổ chức chủ trì thực hiện.

Đoàn kiểm tra, đánh giá nhiệm vụ mã số NĐT.100.CU/21

TS. Trần Anh Phương – Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật tài nguyên nước – Chủ nhiệm nhiệm vụ đã trình bày mục tiêu, các nội dung và tiến độ thực hiện đề tài đến thời điểm báo cáo:

Mục tiêu của đề tài:

+ Làm rõ hiện trạng nguồn nước mặt và xâm nhập mặn trên lưu vực sông Cauto;

+ Thiết lập được mô hình mô phỏng và dự báo nguồn nước mặt và xâm nhập mặn theo các kịch bản khai thác sử dụng nước khác nhau có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu;

+ Đề xuất được giải pháp khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn nước mặt phục vụ sản xuất lúa gạo và cải thiện cấp nước cho người dân;

+ Tăng cường được năng lực nghiên cứu của 2 đối tác là Viện Khoa học tài nguyên nước và Viện Khoa học thuỷ lợi quốc gia Cuba.

Đến thời điểm hiện tại, đề tài đã và đang hoàn thành theo đúng tiến độ các nội dung và sản phẩm của năm 2023 gồm: 12 sản phẩm trung gian (08 báo cáo khoa học và 04 bản đồ chuyên đề) và 01 bài báo trên tạp chí trong nước được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín trong nước, có lời cảm ơn của Bộ KH&CN và có mã số nhiệm vụ, đã được Hội đồng kiểm tra nội bộ của Viện đánh giá và thông qua có chỉnh sửa vào ngày 20/9/2023. Các sản phẩm trung gian đầy đủ về mặt số lượng, đúng tiến độ thực hiện theo Thuyết minh đã được duyệt và Hợp đồng thực hiện khoa học và công nghệ theo Nghị định thư số 01/2021/HĐ-NĐT ngày 29/01/2021 ký giữa Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia và Vụ Hợp tác quốc tế với Viện Khoa học tài nguyên nước.

Các sản phẩm chính trong kỳ báo cáo gồm:

1. Báo cáo đề xuất giải pháp tăng cường sản xuất lúa gạo và cải thiện cấp nước cho người dân

2. Bản đồ xâm nhập mặn tỉ lệ 1/100.000

3. Bài báo trên tạp chí trong nước

Nhiệm vụ đang trong giai đoạn cuối hoàn thiện đề tài, các nội dung tiếp theo sẽ được triển khai gồm:

- Xây dựng báo cáo tổng hợp của nhiệm vụ

- Triển khai đoàn ra 2 vào Tháng 11/2023 với mục đích tổ chức “Hội thảo quốc tế tại Cuba phục vụ nội dung 2.6”  (5 người x 6 ngày) - thảo luận về một số kết quả đã đạt được trong giai đoạn vừa qua đồng thời thảo luận về kế hoạch triển khai trong giai đoạn tiếp theo với các cơ quan nghiên cứu và quản lý của Cuba nhằm đảm bảo các sản phẩm đầu ra đạt được các yêu cầu của phía bạn.

- Triển khai đoàn vào Tháng 10/2023với mục đích tổng kết nhiệm vụ và tổ chức hội thảo quốc tế tại Hà Nội (3 người x 6 ngày) phục vụ chuyển giao công nghệ.

- Tổ chức 01 hội thảo khoa học trong nước - lấy ý kiến chuyên gia về các kết quả thực hiện của nhiệm vụ dự kiến Tháng 10/2023

- Nghiệm thu cơ sở tại tổ chức chủ trì: dự kiến Tháng 11/2023.

- Hoàn thiện 01 Bài báo trên tạp chí quốc tế: Được chấp nhận đăng trên tạp chí khoa học quốc tế, có lời cảm ơn của Bộ KH&CN và có mã số nhiệm vụ.

Phát biểu tại cuộc họp, Ông Lê Đình Hanh, Phó Giám đốc Văn phòng Chương trình quốc gia nhận xét về các kết quả đã đạt được trong kỳ báo cáo đồng thời hướng dẫn đơn vị chủ trì thực hiện chuẩn bị hồ sơ hoàn thiện nhiệm vụ phục vụ cho hội đồng nghiệm thu chính thức.

 

Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Viện Khoa học tài nguyên nước

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hội đồng cấp sơ sở nghiệm thu kết quả đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ mã số TNMT. 2022.01.42

Chiều ngày 16/11/2023, Viện Khoa học tài nguyên nước đã tổ chức Hội đồng cấp cơ sở tư vấn đánh ...

Hội đồng cấp sơ sở nghiệm thu kết quả đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ mã số TNMT. 2022.02.14

Chiều ngày 17/11/2023, Viện Khoa học tài nguyên nước đã tổ chức Hội đồng cấp cơ sở tư vấn đánh ...

Thanh niên Viện KHTNN tham gia Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn 2023

Ngày 28 tháng 9 năm 2023 vừa qua, đại diện thanh niên Viện Khoa học Tài nguyên nước đã có mặt ...

Hội thảo báo cáo kết quả đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ mã số TNMT.2022.02.14

Sáng ngày 31/10/2023, Viện Khoa học tài nguyên nước đã tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả đề tài ...

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_BinhLuan

BÌNH LUẬN