Hội đồng kiểm tra tiến độ và định kỳ năm 2023 đề tài KH&CN cấp quốc gia 562, mã số: ĐTĐL.CN-56/21

 

Tham dự Hội đồng có:

- Về phía đoàn kiểm tra:

1. PGS.TS Trần Đỗ Đạt - Trưởng đoàn kiểm tra, Đại diện Lãnh đạo Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước

2. Ông Đỗ Thanh Dương - Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

3. Ông Nguyễn Việt Anh - Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước.

- Về phía đơn vị thực hiện:

1. PGS.TS Dương Hồng Sơn - Chủ nhiệm đề tài, Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước

2. TS. Nguyễn Anh Đức - Phó Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước.

3. Đại diện lãnh đạo các Phòng, ban và nhóm thực hiện đề tài.

Đoàn kiểm tra, đánh giá nhiệm vụ mã số ĐTĐL.CN-56/21

PGS.TS Dường Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước – Chủ nhiệm nhiệm vụ đã trình bày mục tiêu, các nội dung và tiến độ thực hiện đề tài đến thời điểm báo cáo:

Mục tiêu của đề tài:

- Xác lập được cơ sở khoa học và hệ phương pháp đánh giá tác động tổ hợp của các hoạt động kinh tế - xã hội và hệ thống hồ chứa trên dòng chính sông Mê Công đến vùng bờ biển đồng bằng sông Cửu Long;

- Đánh giá được tác động tổ hợp của các hoạt động kinh tế - xã hội và hệ thống hồ chứa trên dòng chính sông Mê Công đến xu thế biến động của vùng bờ biển đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2050;

- Xây dựng và thử nghiệm mô hình trình diễn đánh giá tác động tổ hợp của các hoạt động kinh tế - xã hội và hệ thống hồ chứa trên dòng chính sông Mê Công đến vùng bờ biển phía Đông của bán đảo Cà Mau.

Trong kỳ báo cáo đề tài đã hoàn thành 47 sản phẩm trung gian và đang thực hiện 26 sản phẩm chuyên đề. Các sản phẩm trung gian đã hoàn thành đảm bảo yêu cầu chất lượng đúng theo Thuyết minh được duyệt và Hợp đồng thực hiện đề tài Khoa học và Công nghệ số 56/21/HĐ - ĐTĐL.CN ngày 01/10/2021 và đã được Hội đồng kiểm tra nội bộ của Viện đánh giá và thông qua sau khi chỉnh sửa.

Các sản phẩm chính trong kỳ báo cáo gồm:

1. Cơ sở khoa học, thực tiễn và hệ phương pháp đánh giá tác động tổ hợp của các hoạt động kinh tế - xã hội và hệ thống hồ chứa trên dòng chính sông Mê Công đến vùng bờ biển đồng bằng sông Cửu Long.

2. Tổng quan về hiện trạng biến động của vùng bờ biển đồng bằng sông Cửu Long dưới tác động của các hoạt động kinh tế - xã hội và hệ thống hồ chứa trên dòng chính sông Mê Công giai đoạn 2010-2020.

3. Các công nghệ và mô hình đánh giá, dự báo tác động tổ hợp của hoạt động kinh tế - xã hội và hệ thống hồ chứa trên dòng chính sông Mê Công đến vùng bờ biển đồng bằng sông Cửu Long.

4. Hiện trạng và kịch bản tổ hợp của hoạt động kinh tế - xã hội, hệ thống hồ chứa trên dòng chính sông Mê Công và biến đổi khí hậu đến năm 2050

5. 01 Bài báo khoa học đăng tạp chí quốc tế

6. 02Bài báo khoa học đăng tạp chí trong nước

7. Hỗ trợ đào tạo 02 thạc sĩ.

Nhiệm vụ đang trong giai đoạn cuối hoàn thiện đề tài, tuy nhiên vẫn còn một khối lượng lớn công việc chưa triển khai thực hiện vì một số lý do khách quan cũng như chủ quan.

Phát biểu tại cuộc họp, PGS.TS Trần Đỗ Đạt - Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm nhiệm vụ cần tiếp tục bám sát kế hoạch theo hợp đồng đã ký với Bộ Khoa học và Công nghệ để triển khai nhiệm vụ theo đúng tiến độ năm 2023; cập nhật hoàn thiện các báo cáo định kỳ, tiến độ đến thời điểm tháng 9/2023; hoàn thiện nhật ký đề tài.

Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Viện Khoa học tài nguyên nước

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hội đồng cấp sơ sở nghiệm thu kết quả đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ mã số TNMT. 2022.01.42

Chiều ngày 16/11/2023, Viện Khoa học tài nguyên nước đã tổ chức Hội đồng cấp cơ sở tư vấn đánh ...

Hội đồng cấp sơ sở nghiệm thu kết quả đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ mã số TNMT. 2022.02.14

Chiều ngày 17/11/2023, Viện Khoa học tài nguyên nước đã tổ chức Hội đồng cấp cơ sở tư vấn đánh ...

Thanh niên Viện KHTNN tham gia Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn 2023

Ngày 28 tháng 9 năm 2023 vừa qua, đại diện thanh niên Viện Khoa học Tài nguyên nước đã có mặt ...

Hội thảo báo cáo kết quả đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ mã số TNMT.2022.02.14

Sáng ngày 31/10/2023, Viện Khoa học tài nguyên nước đã tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả đề tài ...

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_BinhLuan

BÌNH LUẬN