Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, mã số KC.08.33/16-20.

 

Chiều ngày 23/3/2021, tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ công tác cảnh báo ngập lụt hạ lưu hồ chứa và đề xuất giải pháp ứng phó cho các hồ, đập và vùng hạ du trong các tình huống xả lũ, vỡ đập khu vực Bắc Trung Bộ (BTB)", mã số KC.08.33/16-20 do TS. Nguyễn Anh Đức làm Chủ nhiệm đề tài và Viện Khoa học tài nguyên nước là cơ quan chủ trì.

Hội đồng gồm 09 thành viên và 02 thư ký hành chính là chuyên viên của Bộ Khoa học và Công nghệ; GS.TS. Nguyễn Vũ Việt làm Chủ tịch Hội đồng; GS.TS. Lê Đình Thành làm Phó Chủ tịch Hội đồng, đồng thời là Tổ trưởng Tổ chuyên gia thẩm định kết quả đề tài trước đó vào ngày 15/3/2021; ủy viên Hội đồng là giảng viên của các Trường Đại học, Viện nghiên cứu và là các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực khí tượng, thủy văn, thủy lợi,...

Sau khi Ông Nguyễn Văn Minh, Phó phòng Tổng hợp – Kế hoạch, Bộ Khoa học và Công nghệ làm Thư ký hành chính, đại diện cơ quan nghiệm thu công bố quyết định thành lập hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia.

Sau khi Chủ tịch Hội đồng điều khiên phiên họp, Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Anh Đức – Phó Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước đã trình bày mục tiêu, phạm vi, các nội dung chính của nhiệm vụ cũng như các kết quả của đề tài, cụ thể như sau:

1. Bộ cơ sở dữ liệu về tình trạng an toàn hồ chứa và hệ thống tài nguyên nước ở khu vực BTB.

2. Báo cáo phân tích nguy cơ sự cố, xử lý sự cố hồ, đập và thể chế quản lý an toàn hồ, đập ở BTB trong các tình huống xả lũ, vỡ đập. 

3. Quy trình và khung pháp lý phục vụ công tác cảnh báo ngập lụt cho vùng hạ du các hồ, đập khu vực Bắc Trung Bộ

4. Báo cáo các giải pháp ứng phó trong các tình huống xả lũ, vỡ đập khu vực BTB. 

5. Hướng dẫn kỹ thuật về áp dụng bộ giải pháp ứng phó trong các tình huống xả lũ, vỡ đập khu vực BTB.

6. Báo cáo ứng dụng nghiên cứu cho hai lưu vực sông điển hình.

7. Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt

8. 03 Bài báo khoa học (nhiều hơn so với đặt hàng 01 bài)

9. Hỗ trợ đào tạo 01 Thạc sỹ

Kết luận của Hội đồng, 09/09 phiếu được đánh giá kết quả là “Đạt”, đồng thời Hội đồng yêu cầu nhóm thực hiện đề tài cần chỉnh sửa lại theo các ý kiến đóng góp cụ thể của các thành viên như trong bản nhận xét đính kèm và hoàn thiện thủ tục để nghiệm thu, đăng ký, lưu trữ kết quả và công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Viện Khoa học tài nguyên nước

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT