HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ DỰ BÁO DÒNG CHẢY VÀO HỒ CHỨA THEO THỜI GIAN THỰC

 

Giám sát dòng chảy theo thời gian thực đã được thực hiện ở nhiều các quốc gia, khu vực trên thế giới quan tâm và triển khai với những mục đích phát triển xã hội khác nhau cũng như phục vụ cho các công tác nghiên cứu dự báo tài nguyên nước. Bên cạnh việc theo dõi thì việc dự báo dòng chảy theo thời gian thực cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả vận hành của các hồ chứa, dưới đây là hệ thống giám sát và dự báo dòng chảy theo thời gian thưc của Mỹ.

 Tại Việt Nam, công tác giám sát và dự báo dòng chảy theo thời gian thực, phục vụ vận hành các hồ chứa chưa được nghiên cứu nhiều do thiếu các thông tin số liệu quan trắc và dự báo theo thời gian thực và việc xây dựng một hệ thống kết nối các thành phần bao gồm xử lý số liệu khí tượng, mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy và phân tích, xử lý, biểu diễn kết quả đẩu ra còn gặp nhiều khó khăn.

Đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống theo dõi và dự báo dòng chảy vào hồ chứa theo thời gian thực”(1), năm 2021 của tác giả Trần Anh Phương đã trình bày một hệ thống giám sát và dự báo dòng chảy vào hồ chứa theo thời gian thực trên nền tảng WebGIS và áp dụng hệ thống này cho hồ Bản Vẽ. Dữ liệu đầu vào của hệ thống là lượng mưa và bốc hơi dự báo từ mô hình GFS (global forecast system), lượng mưa quan trắc từ vệ tinh GPM (global precipitation measurement). Kết quả đầu ra của hệ thống là quá trình lưu lượng vào hồ Bản Vẽ từ thời điểm hiện tại tới 4 ngày tiếp theo, Bên cạnh hệ thống dự báo, hệ thống quan trắc cũng cho phép thu nhập các thông tin quan trắc tại hồ chứa từ hệ thống thông tin của Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN theo thời gian thực. Các kết quả quan trắc và dự báo sau đó sẽ được đưa lên website của Viện Khoa học tài nguyên nước. Các kết quả của nghiên cứu có thể áp dụng trực tiếp để dự báo dòng chảy vào hồ chứa Bản Vẽ, đồng thời có thể áp dụng để dự báo dòng chảy cho các hồ chứa khác ở Việt Nam, phục vụ công tác vận hành hồ chứa theo thời gian thực.

Hệ thống giám sát dự báo dòng chảy theo thời gian thực viện Khoa hoc và tài nguyên nước

Tài liệu tham khảo

1. Trần Anh Phương, 2020, Nghiên cứu xây dựng hệ thống theo dõi và dự báo dòng chảy vào hồ chứa theo thời gian thực, Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

2. Trần Anh Phương, Bùi Huyền Linh, Cao Hoàng Hải, Phạm Nhật Anh,
Thái Quỳnh Như, 2020, Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát và dự báo dòng chảy vào hồ chứa
Bản Vẽ theo thời gian thực trên nền tảng Webgis, Kỉ yếu khoa học khí tượng thủy văn.

Phòng Công nghệ và Kỹ thuật tài nguyên nước

Viện Khoa học tài nguyên nước

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thay đổi dòng chảy do tác động của hồ chứa

Việc xây dựng các hồ chứa là một trong những hoạt động quan trọng nhất đối với sự phát triển

Tổng quan các nghiên cứu dự báo dòng chảy ở Việt Nam

Dự báo dòng chảy được sử dụng trong các hoạt động yêu cầu dữ liệu dòng chảy như phát triển

Hiện trạng và nhận định dòng chảy mùa cạn vào Việt Nam của sông Mê Công

Căn cứ vào nguồn số liệu được Ủy ban sông Mê Công cung cấp chính thống đến ngày 18/11/2019.

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước

Theo Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tìm mô hình quản lý lưu vực sông hiệu quả

Việc tìm mô hình tổ chức lưu vực sông thực sự có vai trò điều phối, giám sát các hoạt

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT