DỰ ÁN THÍ ĐIỂM XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG QUAN TRẮC VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TẠI TỈNH TIỀN GIANG

 

Dự án thí điểm xác định vị trí lắp đặt hệ thống quan trắc chất lượng nước thải tại tỉnh Tiền Giang

Tên nhà tài trợ: Bộ Môi trường Hàn Quốc

Cơ quan thực hiện: Cơ quan Môi trường Hàn Quốc (Korean Environment Cooperation – KECO

Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đối tác thực hiện: Viện Khoa học tài nguyên nước

Thời gian thực hiện: năm 2019

Tiền Giang là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long và nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong những năm qua, Tiền Giang đã đóng vai trò là một trung tâm lớn về sản xuất lúa gạo, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản, đóng góp lớn về xuất khẩu nông thủy sản của cả nước; giao lưu kinh tế với số lượng hàng hóa lớn và kim ngạch xuất khẩu năm sau cao hơn năm trước,…tiến tới mục tiêu trở thành tỉnh có nền kinh tế năng động, có cơ cấu  kinh tế hiện đại, có đóng góp ngày càng lớn vào nền kinh tế của vùng đồng  bằng sông Cửu Long, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền kinh tế của đất nước ngày càng giàu mạnh. Hiện nay, tỉnh Tiền Giang có nhiều cơ hội phát triển những cũng đang đối mặt với nhiều thách thức trong tương lai về tài nguyên nước, đặc biệt vấn đề môi trường nước trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

              Chính vì vậy, công tác quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường của tỉnh luôn đã và đang được chú trọng và quan tâm rất lớn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang trong việc dự báo phòng chống và ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường nhằm bảo vệ, giải quyết cơ bản tình trạng suy thoái môi trường tại các khu vực trọng điểm. Vì vậy, "Dự án thí điểm xác định vị trí lắp đặt hệ thống quan trắc chất lượng nước tại tỉnh Tiền Giang" là hết sức cần thiết đối với tỉnh Tiền Giang nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, hướng tới một kết quả thành công của Dự án được sử dụng như một giá trị và cơ sở thực tiễn tham khảo vững chức và có thể được xem xét làm tiền đề để áp dụng xây dựng hệ thống quan trắc chất lượng nước cho các tỉnh khác trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Cuộc họp giữa KECO và Viện Khoa học tài nguyên nước tại trụ sở Bộ Tài nguyên Môi trường về các vấn đề chính của dự án

          Mục tiêu dự án                                            

  • Mục tiêu dài hạn: Hỗ trợ quản lý hiệu quả hơn chất lượng nước ở sông Tiền, nguồn nước sử dụng chính của người dân tỉnh Tiền Giang.
  • Mục tiêu ngắn hạn: Xác định được các vị trí lắp đặt hệ thống quan trắc chất lượng nước thải tại tỉnh Tiền Giang.

Các kết quả của dự án

  • Xác định được địa điểm lắp đặt hệ thống quan trắc phục vụ hỗ trợ Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Tiền Giang và UBND tỉnh Tiền Giang trong việc quản lý chất lượng nước mặt thông qua việc theo dõi và giám sát chất lượng nước tại các khu công nghiệp, nhà máy chế biến và nước thải tại các thành phố và thị xã.
  • Các kết quả của Dự án sẽ được sử dụng với giá trị tham khảo, có thể được xem xét làm tiền đề để áp dụng xây dựng hệ thống quan trắc chất lượng nước cho các tỉnh khác trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
  • Góp phần cải thiện sinh kế, cũng như hoạt động sản xuất của người dân địa phương tại tỉnh Tiền Giang nói riêng và vùng Đồng băng Sông Cửu Long nói chung.

 

 

 

 

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT

 Content Editor