Đánh giá lượng bổ cập cho nước dưới đất bằng mô hình SWAT - MODFLOW trên thượng lưu sông Đáy từ đập Vân Cốc đến sau nhập lưu với sông Bùi

 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp tích hợp mô hình SWAT và mô hình MODFLOW. Trong mô hình SWAT, dựa trên việc nghiên cứu, xem xét các dữ liệu DEM, bản đồ đất, bản đồ sử dụng đất và thảm phủ để phân chia lưu vực và HRU’s. Toàn bộ vùng nghiên cứu được chia thành 20 tiểu lưu vực, sau đó các tiểu lưu vực được chia thành 504 HRU’s. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng sử dụng các các dữ liệu khí tượng thủy văn như lượng mưa và nhiệt độ để chạy mô hình SWAT. Các dữ liệu này đóng vai trò quan trọng để đánh giá độ thấm sâu vào tầng chứa nước nông và tầng chứa nước sâu. Phương pháp xác định được thể hiện trong hình sau.

 

MODFLOW là một phần mềm sai phân hữu hạn có khả năng mô phỏng hầu hết các quá trình xảy ra trong nước dưới đất. Do đó, sự tùy biến về không gian của hai mô hình SWAT và MODFLOW là khác nhau, việc tích hợp hai mô hình sẽ đem lại hiệu quả cao trong việc ước tính lượng bổ cập cho nước dưới đất dựa trên các thành phần cân bằng nước. HRU’s và các tiểu lưu vực được tạo từ mô hình SWAT sẽ được liên kết với lưới sai phân hữu hạn của mô hình MODFLOW. Trong đó, vị trí không gian hoặc vị trí địa lý của HRU’s có nguồn gốc từ mô hình SWAT sẽ được liên kết với lưới của MODFLOW đã được tùy chỉnh về mặt không gian.

Tài liệu tham khảo:

  1. Kim NW, Chung IM, Won YS, Arnold JG (2008) Development and application of the integrated SWAT-MODFLOW model. J Hydrol 356:1–16.
  2. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (2015). Dự án “Điều tra đánh giá tài nguyên nước vùng thủ đô”.
  3. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (2018). Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Đô thị Hà Nội”.

Tống Thanh Tùng, Hoàng Văn Duy, Bùi Quang Hương

 

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giới thiệu chung

Giới thiệu Viện Khoa học tài nguyên nước

Nước mặn xâm nhập vào hệ thống nước ngầm ở Đồng bằng sông Cửu Long

Trong những thập kỷ gần đây, những thay đổi về nhiệt độ, gió và lượng mưa ở Đông Nam Á ...

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngành Tài nguyên và Môi trường

Sáng 31/12/2021 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm ...

Trao Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sáng ngày 27/12, thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Lê ...

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT