Đại hội Chi bộ lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2025 Viện Khoa học tài nguyên nước

 

Trong thời gian qua, toàn thể đảng viên Chi bộ Viện KHTNN đã sôi nổi thi đua, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; Cấp ủy đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, những kết quả đó đã góp phần tích cực vào sự thành công của Đại hội Chi bộ Viện Khoa học tài nguyên nước lần thứ I.

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Viện Khoa học tài nguyên nước nước lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết công tác hoạt động của Chi bộ Viện nhiệm kỳ 2018 - 2020, đánh giá những kết quả của Chi bộ Viện đạt được trong nhiệm kỳ qua; thảo luận, thông qua báo cáo và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2025 để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của Đảng ủy cấp trên và Nghị quyết đại hội Đại hội Chi bộ Viện Khoa học tài nguyên nước lần thứ I.

Đồng chí Dương Hồng Sơn - Bí thư Chi Bộ phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội đã thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy khoá mới và biểu quyết về số lượng cấp ủy viên, đề cử danh sách nhân sự do cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị. Sau khi tổng hợp danh sách những người ứng cử, được đề cử, đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, đoàn Chủ tịch đã báo cáo đại hội xem xét quyết định, biểu quyết bằng thẻ Đảng, đồng thời giới thiệu danh sách ban kiểm phiếu.

Biểu quyết về bầu Cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ban kiểm phiếu thực hiện các công việc theo quy trình bầu cử và công bố kết quả bầu cử cấp ủy mới

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu cử cấp ủy mới nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đồng chí, trong đó, đồng chí Dương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện KHTNN tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 1 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết. Công tác nhân sự và bầu cử được thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến - Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Bộ tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Yên Bái: Hỗ trợ hàng ngàn gia đình tiếp cận với nước sạch

Sau gần 4 thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên ...

Chương trình trồng cây bảo vệ, phát triển nguồn sinh thủy tại Thủy điện Sơn La

WRI – Ngày 4/4, Đại diện Viện Khoa học tài nguyên nước tham gia Lễ trồng cây bảo vệ, phát ...

Bình Định Phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước mặt đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn ...

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT