CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CÁC DÒNG SÔNG BẮC GIANG

 

Nhằm nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ các dòng sông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử và giá trị sử dụng của các dòng sông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”. Cuộc thi sẽ chính thức được phát động từ ngày 7/9/2015 đến hết ngày 31/10/2015. Buổi lễ tổng kết và công bố các tác phẩm đạt giải dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 11/2015. Thông tin chi tiết về cuộc thi được thể hiện trong Thể lệ cuộc thi và được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng thuộc các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Bắc Giang.

 

 

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

CÔNG NGHỆ, KỸ THUẬT MỚI, ĐƯỢC ỨNG DỤNG TRONG CÔNG TÁC DỰ BÁO, CẢNH BÁO VÀ QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC

Việc dự báo được chính xác lưu lượng của dòng chảy trong các lưu vực sông, suối đóng vai trò

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT

 Content Editor