Cách mạng 4.0 và tình hình ứng dụng công nghệ từ nước ngoài tại Viện năm 2020

 

Xuất phát từ vai trò và chức năng nhiệm vụ nòng cốt hỗ trợ tích cực công tác quản lý tài nguyên nước chung của quốc gia; phát triển nhân lực ngành tài nguyên và môi trường gắn liền với phát triển kinh tế – xã hội; đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Viện Khoa học tài nguyên nước luôn xác định vai trò quan trọng của nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ trong đó tập trung đề xuất các nội dung, nghiên cứu mũi nhọn, bao gồm phòng chống xâm nhập mặn, chống xói lở bờ biển, nghiên cứu đề xuất các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác giám sát, quan trắc chất lượng nước, nghiên cứu các cách tiếp cận hiệu quả phát triển kinh tế tài nguyên ngước, xã hội hóa quản lý tài nguyên nước.

Năm 2020, vì lý do dịch bệnh covid-19, nhiều hoạt động trao đổi thông tin, hội thảo quốc tế trong lĩnh vực môi trường nói chung và tài nguyên nước nói riêng đều gặp nhiều khó khăn, do đó cơ hội hợp tác với các tổ chức phi chính phủ của Viện cũng chưa có cơ hội triển khai. Tuy nhiên, hoạt động nghiên cứu và ứng dụng vẫn giữ được vai trò tiên phong thông qua triển khai các nhiệm vụ, đề tài, dự án chuyên môn trong nước.

Năm 2020 ghi nhận bước tiến trong ứng dụng công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam. Đề tài cơ sở năm 2020 “Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất hệ thống theo dõi và dự báo dòng chảy vào hồ chứa theo thời gian thực”, mã số CS.2020.02.08 đã xây dựng hệ thống giám sát và dự báo dòng chảy vào hồ chứa theo thời gian thực trên nền tảng WebGIS và áp dụng hệ thống này cho hồ Bản Vẽ.  Dữ liệu đầu vào của hệ thống là lượng mưa quan trắc từ vệ tinh GPM (global precipitation measurement), mưa và bốc hơi dự báo từ mô hình GFS (global forecast system). Kết quả đầu ra của hệ thống là quá trình lưu lượng vào hồ Bản Vẽ từ thời điểm hiện tại đến 4 ngày tiếp theo. Bên cạnh hệ thống dự báo, hệ thống quan trắc cũng cho phép thu thập các thông tin quan trắc tại hồ chứa từ hệ thống thông tin hồ chứa của Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN theo thời gian thực. Các kết quả quan trắc và dự báo sau đó sẽ được đưa lên website của Viện Khoa học tài nguyên nước. Các kết quả của nghiên cứu này có thể áp dụng trực tiếp để dự báo dòng chảy vào hồ chứa Bản Vẽ, đồng thời có thể áp dụng để dự báo dòng chảy cho các hồ chứa khác ở Việt Nam,

Hệ thống dự báo toàn cầu (GFS) là một mô hình dự báo thời tiết được sản xuất bởi Trung tâm dự báo môi trường quốc gia của Hoa Kỳ (NCEP). Hàng chục biến số về khí quyển và thổ nhưỡng đều có sẵn thông qua bộ dữ liệu này, từ nhiệt độ, gió và lượng mưa đến độ ẩm của đất và nồng độ ozone trong khí quyển. Số liệu khí tượng từ GFS được sử dụng với độ phân giải không gian là 55 km và thời gian dự báo lên tới 16 ngày. Mô hình HEC - HMS (Hydrologic Engineering Center - Hydrologic Model System) là sản phẩm của Trung tâm nghiên cứu thủy văn thuộc Cục công binh Hoa Kỳ. Mô hình bao gồm hầu hết các phương pháp tính và diễn toán dòng chảy lưu vực bao gồm cả mô phỏng dòng chảy liên tục và sự kiện.

“Dự án thí điểm xác định vị trí lắp đặt hệ thống quan trắc chất lượng nước tại tỉnh Tiền Giang” hợp tác với Cơ quan Môi trường Hàn Quốc (Korean Environment Coorporation – KECO), trực thuộc Bộ Môi trường Hàn Quốc. Dự án này được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 3257/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 12 năm 2019. Trong khuôn khổ dự án, công nghệ quan trắc môi trường TMS được đối tác giới thiệu và xây dựng các tài liệu nâng cao năng lực cho cán bộ phía Việt Nam.

Đề tài Nghị định thư Cuba về “Nghiên cứu hiện trạng nguồn nước mặt và dự báo xâm nhập mặn tại lưu vực sông Cauto (Cộng hòa Cuba) làm cơ sở đề xuất các giải pháp tăng cường sản xuất lúa gạo và cải thiện cấp nước cho người dân” do Viện Khoa học tài nguyên nước chủ trì được phê duyệt tại Quyết định số 1017/QĐ-BKHCN ngày 20/4/2020. Trong nghiên cứu này, các mô hình sẽ được xây dựng phục vụ tính toán thuỷ văn, thuỷ lực, cân bằng nước và xâm nhập mặn. Đối với mô hình thuỷ văn, nghiên cứu định hướng sử dụng mô hình SWAT, đối với tính toán cân bằng nước, nghiên cứu sẽ sử dụng mô hình WEAP. Đối với tính toán thuỷ lực và xâm nhập mặn, nghiên cứu sử dụng mô hình HEC-RAS.

Là một phần của dự án tăng cường năng lực Viện Khoa học tài nguyên nước, chương trình tập huấn Ứng dụng công nghệ máy bay không người lái (Unmanned Aerial Vehicles –UAV) được tổ chức hằng năm với sự tham gia của các nghiên cứu viên trẻ và chuyên gia đào tạo đến từ hãng QuestUAV Vương quốc Anh. UAV là thiết bị được điều khiển từ xa từ một trạm điều khiển trên mặt đất có thể tự bay theo lịch trình được lập trình sẵn của các hệ thống máy tính phức tạp. Thiết bị này hiện nay đang được sử dụng trong nhiều loại nhiệm vụ khác nhau và góp phần giải quyết những bài toán trong lĩnh vực thu thập số liệu, khảo sát, giám sát và theo dõi các đối tượng trên thực địa. Trong tương lai, Viện Khoa học tài nguyên nước sẽ áp dụng UAV cho các nghiên cứu về điều tra cơ bản tài nguyên nước, quan trắc tình hình sạt lở bờ biển và những nhiệm vụ cấp bách khác trong bối cảnh các tác động của biến đổi khí hậu như nước biển dâng, sụt lún đất, xói lở cùng với các hoạt động phát triển trên thượng nguồn.

Viện Khoa học tài nguyên nước đã tiến hành các công tác thông tin, tuyên truyền: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các phòng chuyên môn, các nhà nghiên cứu khoa học về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của hoạt động đổi mới công nghệ, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ; phổ biến, nhân rộng các điển hình đổi mới công nghệ;

TRong năm 2021, Viện Khoa học tài nguyên nước xác định định hướng ưu tiên chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài trong lĩnh vực tài nguyên nước theo từng giai đoạn, phù hợp với yêu cầu đối mới, trình độ sản xuất và năng lực làm chủ, tự thiết kế, sang tạo công nghệ trong nước. Đồng thời tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế về nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ để trao đổi, cập nhật thông tin; Thu hút đầu tư từ nước ngoài thông qua các chương trình hỗ trợ phát triển chính thức và phi chính thức, đặc biệt là các hoạt động đào tạo, chuyển giao công nghệ qui mô vừa và nhỏ do các tổ chức phi chính phủ tài trợ, thực hiện.

Phan Nhật Trà My

 

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo lũ lụt

Lũ lụt là một trong những thảm họa thiên nhiên có sức tàn phá nặng nề nhất. Các mô hình

Ứng dụng công nghệ AI trong dự báo tài nguyên nước

Trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial Intelligence) đã và đang là một trong những công nghệ được quan tâm

Đánh giá so sánh dữ liệu CHIRPS VÀ CFSR cho lưu vực thiếu dữ liệu bằng cách sử dụng mô hình SWAT

Hiện nay, công nghệ viễn thám đã được ứng dụng nhiều trong các nghiên cứu tài nguyên nước trên thế

Xác định biến động diện tích mặt nước bằng công nghệ Google Earth Engine

Theo dõi diễn biến diện tích mặt nước hồ chứa theo thời gian giúp xác định quy luật vận hành,

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ DỰ BÁO DÒNG CHẢY VÀO HỒ CHỨA BẢN VẼ THEO THỜI GIAN THỰC TRÊN NỀN TẢNG WEBGIS

Thuộc đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2020 Viện Khoa học tài nguyên nước

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT