Bình Định Phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước mặt đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

 

Quy hoạch này nhằm phân bổ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Định đáp ứng các nhu cầu sử dụng nước; bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên nước mặt phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từ nay đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

Tỉnh Bình Định có trữ lượng nước mặt tiềm năng khoảng 9,34 tỷ m3/năm. Theo đó, nguồn nước phân bổ thuộc 51 sông, suối và các công trình hồ chứa thủy lợi, thủy điện hiện có và quy hoạch theo giai đoạn đến năm 2020 là 167 hồ chứa, đến năm 2025 là 171 hồ chứa và đến năm 2035 là 198 hồ chứa.

Theo quy hoạch này, tỉnh phân bổ nguồn nước đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của các ngành trong kỳ quy hoạch. Giai đoạn đến năm 2020 – 2025 – 2035 đáp ứng tổng nhu cầu sử dụng nước toàn tỉnh là: 1,26 – 1,35 – 1,48 tỷ m3/năm. Bảo vệ tài nguyên nước đảm bảo mục tiêu chất lượng theo quy chuẩn hiện hành để phục vụ cho mục đích sử dụng nước sinh hoạt và các mục đích khác, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, môi trường đến năm 2025 – 2035. Đến năm 2035 các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước được kiểm soát 100% theo quy định của pháp luật.

Quyết định nêu rõ, nguyên tắc phân bổ tài nguyên nước phải đảm bảo cung cấp đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho tất cả các đối tượng sử dụng theo từng giải đoạn quy hoạch; tận dụng tối đa nguồn nước mặt. Ưu tiên phân bổ nguồn nước cho các đối tượng khai thác, sử dụng theo thứ tự: Đảm bảo đủ nước sử dụng cho sinh hoạt cả về số lượng và chất lượng; đảm bảo dòng chảy tối thiểu để duy trì dòng sông hoặc đoạn sông, bảo đảm sự phát triển bình thường của hệ sinh thái thủy sinh; đảm bảo yêu cầu nước cho phát triển công nghiệp, ưu tiên các Khu công nghiệp tập trung, cụm công nghiệp đóng góp giá trị kinh tế lớn cho tỉnh; đảm bảo cung cấp nước cho ngành nông nghiệp.

Bảo vệ theo từng loại hình phát sinh nước thải, đến năm 2020 – 2025: Nước thải công nghiệp đạt 85% cơ sở phát sinh nước thải phải có hệ thống xử lý nước thải đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; nước thải y tế  đạt 100% các cơ sở y tế cấp tỉnh, huyện, thị xã phải có hệ thống xử lý nước thải đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; nước thải sinh hoạt đạt 100% đô thị mới phải có hệ thống thu gom, xử lý nước thải đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; nước thải chăn nuôi đạt 90% các cơ sở chăn nuôi thuộc trường hợp cấp phép xả nước thải phải đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đến năm 2035: 100% các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị phát sinh nước thải thuộc trường hợp phải cấp phép phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải đạt thông số chất lượng nước cột A của các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Để bảo vệ nguồn nước, tỉnh Bình Định yêu cầu bảo vệ nguồn sinh thủy tại 04 khu vực rừng đầu nguồn thuộc các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân; bảo vệ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, các đầm trên địa bàn tỉnh; bảo tồn 08 nguồn nước có giá trị văn hóa, thể thao, di tích lịch sử.

 

PV

 

 

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Triển lãm thành tựu ngành TN&MT hướng đến Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ TN&MT

Sáng ngày 4/8, trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V, Phó Thủ tướng ...

Hội thảo tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 29/7/2022, tại Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức ...

Bộ TN&MT tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học và Ngày Môi trường Thế giới

Sáng ngày 28/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ Kỷ ...

Phòng, chống tác hại thuốc lá của Bộ TN&MT là mô hình điểm, đi vào chiều sâu

Đó là nhận định của Thầy thuốc Nhân dân, PGS. TS Lương Ngọc Khuê, Phó Chủ tịch Hội đồng Y ...

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT

 Content Editor