Ban hành Chương trình hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động

 

Ngày 13/12/2021 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 1405/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Chương trình hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động.

Trong đó, có những nội dung quan trọng như chính sách hỗ trợ lao động ngoại tỉnh chi phí sinh hoạt tối thiểu, chi phí đi lại, y tế, sắp xếp nơi ở tạm thời, hoặc hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt; các giải pháp để thu hút lao động ngoại tỉnh quay trở lại làm việc; duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%..

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đưa ra 6 nhóm nhiệm vụ:

Thứ nhất, nghiên cứu xây dựng và tổ chức triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, thu hút người lao động quay trở lại làm việc.

Thứ hai, hỗ trợ người sử dụng lao động phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động.

Thứ ba, tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng lao động đáp ứng yêu cầu phục hồi và phát triển thị trường lao động.

Thứ tư, tổ chức kết nối cung - cầu lao động, trên cơ sở nắm chắc diễn biến của cung - cầu lao động, cả về số lượng, ngành nghề, trình độ; chuẩn bị phương án huy động nguồn nhân lực như học sinh, sinh viên, bộ đội xuất ngũ, công an hoàn thành nghĩa vụ.

Thứ năm, phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, lành mạnh và ổn định. Trong đó, bộ sẽ sửa đổi, bổ sung các Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Giáo dục nghề nghiệp. Cùng đó, xây dựng dữ liệu về lao động, việc làm và chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo hiểm xã hội, đăng ký doanh nghiệp để quản lý.

Thứ sáu, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, kịp thời có phương án ngăn ngừa, giải quyết khi tranh chấp lao động, đình công xảy ra.

 

 

(Nguồn: Quyết định 1405/QĐ-LĐTBXH)

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tổng quan mô hình cân bằng nước

Bài toán cân bằng nước lưu vực sông hay phân bổ nguồn nước là bài toán xem xét đánh giá ...

Giới thiệu chung

Giới thiệu Viện Khoa học tài nguyên nước

Nước mặn xâm nhập vào hệ thống nước ngầm ở Đồng bằng sông Cửu Long

Trong những thập kỷ gần đây, những thay đổi về nhiệt độ, gió và lượng mưa ở Đông Nam Á ...

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngành Tài nguyên và Môi trường

Sáng 31/12/2021 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm ...

Trao Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sáng ngày 27/12, thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Lê ...

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_BinhLuan

BÌNH LUẬN