Quyết đinh công nhận kết quả thi tuyển viên chức năm 2022 của Viện Khoa học tài nguyên nước

 

Viện Khoa học tài nguyên nước ban hành Quyết định số 46/QĐ-VTNN ngày 04/5/2023 của Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước ban hành Quyết định công nhận kết quả Kỳ thi tuyển viên chức 2022 năm Viện Khoa học tài nguyên nước (chi tiết tại đây)

NHV

 

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_SuKien

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hội đồng cấp sơ sở nghiệm thu kết quả đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ mã số TNMT. 2022.01.42

Chiều ngày 16/11/2023, Viện Khoa học tài nguyên nước đã tổ chức Hội đồng cấp cơ sở tư vấn đánh ...

Hội đồng cấp sơ sở nghiệm thu kết quả đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ mã số TNMT. 2022.02.14

Chiều ngày 17/11/2023, Viện Khoa học tài nguyên nước đã tổ chức Hội đồng cấp cơ sở tư vấn đánh ...

Thanh niên Viện KHTNN tham gia Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn 2023

Ngày 28 tháng 9 năm 2023 vừa qua, đại diện thanh niên Viện Khoa học Tài nguyên nước đã có mặt ...

Hội thảo báo cáo kết quả đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ mã số TNMT.2022.02.14

Sáng ngày 31/10/2023, Viện Khoa học tài nguyên nước đã tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả đề tài ...

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_BinhLuan

BÌNH LUẬN