KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG PHỤC VỤ CHO DỰ ÁN: “ĐÁNH GIÁ SỨC CHỊU TẢI CÁC SÔNG LIÊN TỈNH THUỘC LƯU VỰC SÔNG TRÀ KHÚC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI BỀN VỮNG"

 

      Sông Trà Khúc có độ dài khoảng 148 km, phát nguồn từ núi Đắc Tơ Rôn với đỉnh cao 2.350 m từ tỉnh Kom Tum, do hợp lưu của bốn con sông lớn là sông Rhe, sông Xà Lò (Đắk Xà Lò), sông Rinh (Drinh), sông Tang (Ong) tại vụ trí được gọi là ngã tư Ly Lang. Sông từ đó chảy theo hướng đông qua ranh giới các huyện Sơn Hà, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, thành phố Quảng Ngãi và đổ ra cửa Đại Cổ lũy (Chiêm lũy lịch môn).

     Với phát triển quá nhanh các công trình hồ chứa, đập dâng trên sông nên những thời điểm các hồ vận hành tích nước dòng chảy trong sông sẽ suy giảm nghiêm trọng, làm giảm sức chịu tải của nguồn nước thậm chí có thể mất khả năng tự làm sạch của sông.

     Hiện nay nguyên nhân gây ra ô nhiễm trên lưu vực sông Trà Khúc là do các khu công nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất, trang trại chăn nuôi, khu dân cư tập trung vẫn xả nước thải trực tiếp chưa qua xử lý xuống hệ thống sông, hồ. Ngoài ra, trong khu vực còn khá nhiều các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật. Hệ thống thoát nước tại các kho chứa hầu như không có nên khi mưa lớn rửa trôi thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng gây ô nhiễm nước mặt trên diện rộng.

Nhóm thực hiện đã đi kháo sát, lấy nước sông Trà Khúc để đánh giá chất lượng nước sông phục vụ tính toán tải lượng các chất ô nhiễm đổ vào lưu vực sông Trà Khúc.

Một số hình ảnh đi lấy mẫu nước tại sông Trà Khúc:

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Quy hoạch và Dự báo tài nguyên nước

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_BinhLuan

BÌNH LUẬN