BẢN TIN CẢNH BÁO NGUỒN NƯỚC MÙA CẠN VÀO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2021-2022

 

1. Hiện trạng diễn biến nguồn nước sông Mê Công

1.1. Tại Kratie

Hiện nay mùa lũ trên sông Mê Công bắt đầu vào lũ chính vụ, mực nước tại Kratie tính đến ngày 15/7/2021 là 10,84m, thấp hơn mực nước trung bình nhiều năm cùng thời điểm khoảng 3,3m.

Về tổng lượng nước mùa lũ tính từ 1/6 – 15/7, tại Kratie tổng lượng năm 2021 khoảng 32,2 tỷ m3, thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kì khoảng 13,95 tỷ m3, tuy nhiên cao hơn các năm lũ gần đây: cao hơn năm 2020 khoảng 11,52 tỷ m3; cao hơn năm 2019 khoảng 4,7 tỷ m3, cao hơn năm 2015 khoảng 9 tỷ m3.

Hình 1. Quá trình lưu lượng tại Kratie

1.2. Tại Tân Châu và Châu Đốc

Mực nước sông Tiền và sông Hậu dao động theo triều. Mực nước ngày 15/7/2021 tại trạm Tân Châu trên sông Tiền đạt 0,17m thấp hơn mực nước trung bình năm cùng thời điểm 1,41m, tại trạm Châu Đốc trên sông Hậu đạt 0,1m thấp hơn mực nước trung bình năm cùng thời điểm 1,14m.

Hình 2. Quá trình mực nước tại Tân Châu

2. Nhận định nguồn nước mùa cạn năm 2021-2022

2.1. Nhận định nền nước lũ năm 2021

Lưu lượng nước mùa lũ từ ngày 1/6 đến 15/7 là thời kì lũ sớm. Tuy nhiên, điễn biến lũ trong giai đoạn này có giá trị thấp hơn so với giá trị lũ trung bình nhiều năm tại cùng thời điểm, chênh lệch trung bình khoảng 3.500m3/s; tổng lượng lũ thời kì lũ sớm cũng thấp hơn tổng lượng lũ trung bình thời kì lũ sớm khoảng 13,95 tỷ m3. Như vậy, có thể nhận thấy, nền nước lũ tại giai đoạn lũ sớm là khá thấp, việc tích trữ nước tự nhiên trong lưu vực bị giảm đáng kể. Khả năng xảy ra lũ lớn ở giai đoạn lũ chính vụ là thấp so với xu thế lũ hàng năm tại Kratie, tổng lượng nước lũ năm 2021 vào Việt Nam khoảng 300-350 tỷ m3

2.2. Nhận định lượng nước mùa cạn 2021-2022

Tổng lượng nước vào Việt Nam trong 6 tháng (từ tháng 12 đến tháng 5) là 70-75  tỷ m3, thấp hơn so với TB nhiều năm từ 10-15%. Ba tháng thiếu hụt lớn nhất là XII, I, II khoảng 20% so với trung bình nhiều năm. Mùa cạn 2021-2022 hạn hán thiếu nước không nặng nề tuy nhiên nhiều thời điểm xâm nhập mặn vào sâu nội đồng xấp xỉ với trường hợp năm 2019-2020, đặc biệt trên sông Vàm Cỏ.

Trần Đức Thiện - Phòng Quy hoạch và Dự báo tài nguyên nước

 

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_LienKet

 Content Editor

 VienKHTNN.Core - VienKHTNN_AnPham_Phai

ẤN PHẨM NỔI BẬT